Jaktnyheter

Över 100 får attackerade av lodjur och varg

Över 100 får attackerades av lodjur och varg förra året. Arkivfoto: Per Jonson
Under förra året besiktade länsstyrelsen i Västra Götalands län total 49 attacker på får. Av dessa konstaterades 39 vara utförda av lodjur och varg.
Totalt att angrep lodjur och varg 102 får. Huvudparten av angreppen var lodjursagrepp (37 st). Endast två angrepp på får konstaterades utförda av varg. Utöver får revs också getter och hägnade dovhjortor av lodjur (6 getter och 3 dovhjortar) I tillägg till lodjur- och vargangrepp registrerades ytterligare tio angrepp. Vid åtta av dem kunde inte länsstyrelsen konstatera vad som orsakat skadorna. Ett angrepp var gjort av räv, och ytterligare ett angrepp var utfört av något som inte var ett rovdjur. Flest angrepp skedde i sjuhäradsbygden, med Ulricehamn och Borås som särskilt utsatta kommuner. Under 2018 kontaterades tre lodjursangrepp på hundar. Endast ett vargangrepp konstaterades. En hund som attackerades av lodjur dog, rapporterar Länsstyrelsen i Västra Götalands län.