Jaktnyheter

Ovanlig salmonellasmitta på Östermalma

Totalt tre vildsvin har testats positivt på smittan. Två i Östermalmas hägn samt ett vildsvin påträffat utanför Lund. Arkivfoto: Per Jonson

Två konstaterade fall av salamonellabakterien Salmonella Choleraesuis har bekräftats på vildsvin i ett hägn på Svenska Jägareförbundets anläggning i Östermalma. Alla vildsvin i hägnet sköts ut när smittan bekräftades.

"}}

Ulf Sterler på Svenska Jägareförbundet är förvånad över att smittan upptäcktes i hägnet. Tidigare i höst har den konstaterats på två tamgrisbesättningar i Skåne och ett vildsvin utanför Lund.

– Vi har ingen aning om hur den kom till vildsvin i hägnet. Man kan spekulera i om det var fåglar, foder eller kanske möss som burit den med sig, säger han.

Enligt Ulf Sterler har alla vildsvinen i det ett hektar stora hägnet nu skjutits ut, totalt 17 vildsvin, och man inväntar provtagningssvar från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

Salmonella Choleraesuis drabbar särskilt grisar och är naturligtvis mycket oönskad om den skulle sprida sig bland tamgrisproducenter i landet. Innan smittan upptäcktes tidigare i höstas i Skåne var det 40 år sedan smittan påvisades.

– Att vi nu har fler fall av konstaterad smitta med Salmonella Choleraesuis bland vildsvin på olika platser i landet är naturligtvis allvarligt. Det är mycket viktigt att den som håller tamgrisar skyddar sin besättning från alla kontakter med vildsvin. Utöver risken för Salmonella Choleraesuis är det också en viktig åtgärd i det långsiktiga arbetet för att förhindra att svenska tamgrisar smittas av virussjukdomen afrikansk svinpest (ASF) som finns i flera EU-länder, säger Katharina Gielen, biträdande avdelningschef på Jordbruksverkets djuravdelning i ett pressmeddelande.

Fakta Salmonella

• I mitten av september upptäcktes Salmonella Choleraesuis i en gyltproducerande besättning i Skåne. Besättningen spärrades och nu pågår smittbekämpning och uppföljande provtagningar innan spärren kan hävas.

Salmonella Choleraesuis är särskilt anpassad till grisar och kan, till skillnad från de flesta andra typer av salmonella, orsaka allvarliga hälsostörningar hos gris. Sverige har före årets konstaterade fall inte haft något bekräftat fall hos gris på 40 år.

• Graden av symtom hos grisarna kan variera, från inga sjukdomstecken till mer allvarliga som till exempel ökad dödlighet.

• När salmonella upptäcks får besättningen restriktioner vilket bland annat innebär att man inte längre får skicka djur till slakt från smittade djurgrupper.

• Att människor drabbas av den här typen av salmonella är mycket ovanligt.

• Enligt Folkhälsomyndigheten finns det bara en handfull fall rapporterade under de senaste 20 åren i Sverige.

Källa: Livsmedelsverket