Orolig för älgstammens utveckling

Västmanland (JJ) Conny Johansson jagar älg i det brandhärjade området i Västmanland och är nu orolig för älgstammens utveckling i området. Vid en flyginventering i början av mars syntes inte en enda älg på 14 000 hektar.

Conny Johansson, som jagar i det brandhärjade området är orolig för älgstammens utveckling.

– Vi har fått ett tillstånd här som liknar fjällvärlden. Älgarna i det brandhärjade området hittar gott om mat här på sommaren men på vintern vandrar de i väg. Risken är då stor att de fälls på efterjakten i andra områden, säger Conny Johansson som sitter Fagersta-Möklinta älgförvaltningsområdets styrelse och också jagar i brandområdet.

Enligt Conny Johansson behövs en fullskalig inventering av hela älgförvaltningsområdet som är cirka 150 000 hektar. Han själv bekostade en flyginventering av det 14 000 hektar stora brandområdet nu i början av mars när det var fina snöförhållanden.

– Vi såg inte en älg i detta område som innan branden höll en vinterstam på sju-åtta älgar per 1 000 hektar.

Någon fullskalig flyginventering har inte genomförts efter branden och är inte aktuell i närtid. Däremot kommer spillningsinventering att genomföras. Conny Johansson är dock rädd att resultatet av den spillningsinventeringen inte kommer bli klar i tid.

– Vi måste agera redan nu så vi inte skjuter ner älgstammen för hårt. Svaren från inventeringen lär dröja. Man skulle uppmuntra jägarna i älgförvaltningsområdet till en försiktig avskjutning tills dess stammen stabiliserats, säger han.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser