Oro över kraftigt vikande älgstam i Norrbotten

Björn Sundgren är jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet i Norrbotten och han konstaterar att älgstammen på sina håll i länet minskat drastiskt. – Det är en kombination av långsiktig minskning av stammen, och dåligt kalvår 2020-2021. När älgstammen blir så låg som den är i dag finns det magra marker där det vissa perioder inte finns … Fortsätt läsa Oro över kraftigt vikande älgstam i Norrbotten