Örebrovarg får skyddsjagas

Örebro (JJ) I går beslutade länsstyrelsen i Örebro län om skyddsjakt på en varg som upprepade gånger angripit får under sommaren.

Vargen har hittills rivit får vid tre tillfällen mellan 11 juni och 12 augusti och Länsstyrelsen bedömer att det finns risk för fler angrepp. Skyddsjakten gäller i ett område runt Tångeråsa.

Skyddsjaktsbeslutet gäller fram till den sista september, men upphör om en varg skjutits före den sista september.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser