Örebro länsstyrelse överklagar också

Örebro (JJ) Länsstyrelsen överklagar Förvaltningsrättens beslut att tills vidare stoppa vargjakten. Länsstyrelsen anser att Förvaltningsrätten inte har rätt att stoppa beslutet om vargjakt på det sätt som skett, skriver de i ett pressmeddelande.

Den 28 november 2014 tog Länsstyrelsen beslut om licensjakt på varg. Beslutet gällde 12 vargar i två revir. Beslutet överklagades till Naturvårdsverket, som vid sin prövning ändrade startdatum för spårning. I övrigt ändrades inte Länsstyrelsens beslut som tillät licensjakt från den 9 januari till och med den 15 februari. Naturvårdsverket är enligt jaktförordningen sista instans för överklagande.

Den 8 januari meddelade Förvaltningsrätten att de beslutat att Länsstyrelsens beslut om licensjakt på varg tills vidare inte ska gälla, så kallad inhibition. Förvaltningsrätten hänvisar i sitt beslut till att det är tveksamt om överklagandeförbudet i jaktförordningen är förenligt med EU-rätten.

– Vi anser att Förvaltningsrätten inte har rätt att stoppa beslutet på det sätt som skett. Genom den här överklagan vill vi få veta vad som gäller, säger länsråd Kjell Unevik.

Länsstyrelsen överklagar Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten står det i pressmeddelandet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser