Ordföranden i älghundklubben avgår på grund av jaktprovskonflikt

Örnsköldsvik (JJ) Med omedelbar verkan avgick i går Svenska Älghundklubbens ordförande, Björn Andrén, Örnsköldsvik. Efter interna stridigheter i klubben fann Andrén ingen annan utväg.

Brist på stöd i styrelsearbetet fick Björn Andrén att lämna ordförandeposten.

De senaste åren har Svenska Älghundklubben skakats av bråk runt frågan om samnordiska jaktprovsregler tillsammans med älghundklubbarna i Norge och Finland. Redan när Björn Andrén valdes vid årsstämman 2013 var frågan infekterad och man såg då Andrén som en lämplig person att ena älghundklubben igen.

Trots att Svenska Älghundklubben röstade för samnordiska jaktprovsregler på stämman 2013 har stridigheterna fortsatt, där nej-sidan jobbat hårt för att stoppa planerna för gemensamma regler.

– Det har pågått ett ständigt krypskytte mot styrelsen från nej-sidan. Medan ja-sidan är helt tyst. Idag är jag mycket besviken på en del personer som jag räknat med i arbetet runt de Nordiska jaktprovsreglerna. Utan stöttning från de jag mest trott på blev det omöjligt för mig att jobba i den miljö som finns i Svenska Älghundklubben och beslutet att omedelbart avgå blev enkelt, säger Björn Andrén i en kommentar till Jaktjournalen.

Svenska Älghundklubben ska sista helgen i april välja ny ordförande i samband med den planerade årsstämman i Bollnäs.

Nedan kan du läsa Björn Andréns brev till styrelse och lokalklubbarna:  

Till styrelsen i Svenska Älghundklubben och ordförandena i lokalklubbarna

Jag har idag meddelat styrelsen i Svenska älghundklubben att jag from denna dag lämnar uppdraget som ordförande.

När jag rekryterades för uppdraget så fick jag viss information om att det pågick en del interna stridigheter. Vid stämman där jag valdes visade sig motsättningarna vara mycket stora. Det var ingen dialog utan kamp mellan Ja- och Nejsida. Det blev Ja till Nordiska men med alltför svag övervikt med tanke på att det var en stridsfråga.

De uppgifter jag som ny ordförande i första hand förväntades lösa var att bilägga de interna stridigheterna om gemensamma Nordiska jaktprovsregler och att se till så dessa på bästa möjliga sätt blev implementerade från hösten 2014. Någon vilja från Nejsidan att acceptera stämmans beslut kunde dock ej skönjas och det blev uppenbart att stridigheterna inte skulle avblåsas. Jag såg framför mig stora svårigheter att i rådande arbetsklimat och inom loppet av ett år införa de Nordiska reglerna.

När SKK, trots egen önskan om att få till gemensamma Nordiska regler, valde att undanröja stämmans beslut och begärde att SÄK skulle ta omtag på processen var såväl SKK som jag själv naiva nog att tro att en väl genomförd process med saklig information och bra möjligheter till deltagande och förankring skulle kunna skapa en större enighet om att införa gemensamma Nordiska jaktprovsregler. Det blev min tydliga uppgift.

Allteftersom får jag klart för mig att för vissa som sagt sig vara för Nordiska regler är det bara läpparnas bekännelse. Det framträder snart en strategi som visar att målet är något annat. Från vissa uttalas tom tydligt att man till sista blodsdroppen skall förhindra Nordiska regler. I det mejl som Jonny Englund nyligen skickat uttrycks det också väldigt klart.

”Vi skall arbeta fram egna regler och vi skall inte kompromissa bort något. Norge o Finland får välja att ansluta sig till den svenska versionen av Nordiska”.

Det krävs inte mycket begåvning för att förstå vad svaret från våra nordiska bröder blir på den svenska attityden.

Nejsidan jobbar målmedvetet och strategiskt för att förhindra Nordiska regler. Övervikten för Ja vid stämman 2013 var 2/3 mot 1/3 vilket kan synas relativt starkt. Wåge Lundgren påpekade dock för mig nyligen att SSÄK med knapp majoritet röstade för Nordiska men om det istället blivit Nej i SSÄK så hade det också blivit Nej på SÄK:s stämma.

Jag har inga som helst personliga intressen vad gäller Nordiska regler eller inte. Mig kvittar det vilka jaktprovsregler vi har. Däremot har jag engagerat mig och lagt mycket tid på det uppdrag som SKK och Jasidan ville ha genomfört. Medan Nejsidan jobbar på för sitt mål har Jasidans förespråkare suttit still i båten och tittat på. När jag arbetade fram dokumentet där våra nuvarande svenska regler jämförs med de Nordiska var Jasidan helt frånvarande. Nejsidan i form av Kjell Lennartsson arbetade däremot ambitiöst och bidrog med en bra insats för att dokumentet kom till.

Jag behöver inget stöd för att sköta överläggningarna i NÄU, den strategin har jag haft väldigt klar för mig. Däremot kan jag inget åstadkomma inom SÄK utan stöd från ordföranden i klubbarna. Det är i klubbarna som opinionen skall vinnas för Nordiska det är därifrån rösterna kommer på stämman. Jag ser tyvärr ingen person eller personer som med kraft och pondus skulle kunna stiga fram och stötta mig i arbetet för Nordiska och vara en balanserande kraft i processen.

Jag har trott att jag haft en majoritet inom SÄK bakom mig i arbetet för Nordiska. Men det kanske är så att de som vill ha Nordiska regler numera är en minoritet och att allt mitt arbete för Nordiska har varit bortkastad tid.

Debatten efter regelkonferensen gjorde att allt föll på plats. Det blir inget fokus på hur vi skall ha de gemensamma Nordiska reglerna utan allt fokus blir på att utforma våra egna svenska regler. Därmed står det också klart för mig att det inte blir något beslut för Nordiska vid stämman 2016 och jag kan självfallet inte motivera mig att lägga tid o kraft på något jag själv inte tror på. Som det fungerar inom SÄK fn så kan jag heller inte se att vi platsar i ett nordiskt samarbete.

Att med gott stöd arbeta för att det blir gemensamma Nordiska regler är en utmanande och intressant uppgift. Med gott stöd och en genomtänkt strategi bedömde jag det som möjligt att lyckas. Att sitta kvar och administrera ett beslut om våra svenska regler är inte tillräckligt stimulerande eller intressant och kan skötas lika bra av någon annan.

Arbetsmiljön i SÄK gör heller inte arbetet särskilt lustfyllt så beslutet blev enkelt för min del.

Tiden blir alltmer dyrbar ju äldre man blir. Jag ser fram emot att kunna använda den tid som frigörs till något stimulerande och roligt, till helgen blir det barnbarn istf. SKK-möte i Stockholm.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser