Orättvisa jaktprovsregler drabbar tikägare

Kungsbacka (JJ) Stövartikägare får inte starta sina hundar på jaktprov under löptiden. Svenska Stövarklubben menar att det går emot Kennelklubbens etiska riktlinjer men förbud mot start återfinns vare sig inte för älghundsprov eller i jaktprovreglerna för andra drivande hundar.
Det är tydligen farligare för löptiken i skogen än i utställningsringen om man ska tro Svenska Stövarklubben som till skillnad från andra jakthundsklubbar förbjuder löptikar att starta på jaktprov. Foto: Per Jonson

Mats Björn, Torsby har uppfödning av både jämthundar och hamiltonstövare och upplever det som orättvist att han inte får starta sin hamiltontik på jaktprov om hon löper.

– Flera provuttagningar sker under hösten och det är därför stor risk att uttagningarna till DM eller SM infaller när hon löper. Det måste väl i huvudsak vara mitt ansvar om jag vill släppa hunden eller inte. Det råder ju inte jaktförbud för tikar som löper.

Eftersom Mats Björn vill få till en ändring på reglerna skrev han en motion som bifölls av Värmlands stövarklubb och därför behandlats av Svenska stövarklubbens styrelse. Där valde styrelsen att avslå den. De motiverar avslaget med att deltagande på jaktprov utsätter löptikar för ”risken att ådra sig infektioner eller smitta.” Vilket de menar strider mot SKK:s etiska riktlinjer. Dessutom menar de att löptikar som startar på jaktprov skulle innebära ett rättviseproblem eftersom det skulle kunna medföra att andra hundar som startar får en nackdel.

– Jag vet faktiskt inte vad jag kan kalla styrelsens svar på min motion. Antingen ljuger de mig rätt upp i ansiktet eller så visar svaret prov på djup okunskap. Det finns väl ingen annan plats där smittorisken är så liten som i skogen. Varför är det i så fall inte förbud att starta löptikar på utställningar. Där är väl både smittorisken och störningsrisken för hanhundar oändligt mycket större?

Rättviseaspekten är enligt Mats Björn inte heller ett problem. Han menar att det egentligen bara handlar om logistik.

– Gäller det elitprov får väl löptikägare och hund ordna eget boende utför förläggningen. Några extra provrutor är heller inga problem att ordna. Det har vi ju i varglänen ändå alltid med för säkerhets skull. Vill man lösa detta går det.

Jaktjournalen ringer till Svenska Kennelklubbens Jakthundskommittés ordförande Britt-Marie Dornell, men hon drar sig för att svara på frågor kring styrelsens skrivelse även om hon hon förstår motionärens argument.

– Jag kan inte svara på detta innan stämman sagt sitt, utan tycker att du ska höra med Svenska stövarklubbens styrelse, säger hon.

Freddy Kjellström, ordförande i Svenska Stövarklubben motsatte sig förslaget redan på lokalklubbnivå i Värmland där han sitter som vice ordförande. – Jag tycker inte det är en bra motion. Den ställer till det för hanhundarna. Vi har gjort bedömningen att det inte är en bra lösning att tillåta löptikar på jaktprov.

Det står ju inte i de etiska riktlinjerna att en löptik inte får starta. Andra jakthundsklubbar tillåter också löptikar i deras jaktprovsverksamhet.

– Vi tolkar riktlinjerna så att de i förlängningen betyder detta och tydligen tolkar vi på annat sätt än andra hundklubbar.

Borde det inte vara upp till den enskilde hundägaren om den vill starta på jaktprov med sin löptik eller inte?

– Nej. Det är inte lämpligt eftersom det kan vara störande för startande hanhundar. Jag tror inte heller att det finns något särskilt stöd för detta förslag. Själv skulle jag aldrig starta en löptil på jaktprov. Enda problemet jag kan se är för tävlingsorienterade hundägare kan missa KM-uttagningar, DM-uttagningar och SM-uttagningar.
Om en månad hålls Svenska Stövarklubbens årsstämma. Då kommer motionen att behandlas igen.

– Om någon kommer med ett bra argument är jag den förste att stanna hemma med tiken men som jag ser det nu är argumenten verklighetsfrämmande. Det verkar snarare handla om missunnsamhet och avundsjuka och sådant kan väl inte föra stövarraserna framåt, avslutar Mats Björn.

AKTUELLT

Jägare fann fullt utvecklat foster i dovhind

Västsverige (JJ) Ett jaktlag i Västsverige blev minst sagt konfunderade när de på en jakt i helgen passade en dovhind. De fann nämligen ett fullt utvecklat foster i henne. Med andra ord skulle hon kalva nu i dagarna, omkring tre månader senare än normalt.

Annonser