Öppna rågångarna för rovdjursjägarna!

Holger Nilsson, ChefredaktörSverige har aldrig haft så stora rovdjursstammar som nu. Det har också inneburit att i många områden är tryck­et på bytesdjur så högt att jakt på matvilt inte är möjlig.Det har i sin tur fått många jägare att byta inriktning och jakten på rovdjur, eller som vi ofta säger, på predatorer ökar år från år. Främst är det den unga generationen jägare som specialiserar sig på predatorjakt.

Ska det över huvud taget finnas till exempel rådjur i de värst utsatta rovdjurslänen måste predatorjakten vara intensiv.Vi ser inte minst i den 10-årsjubilerande Rovdjurskampanjen som Jaktjournalen arrangerar att intresset ökar för varje år. En vik­tig erfarenhet från mängder av predatorjägare är att man kan se resultatet av denna jakt först efter ett par år.

Samverkan
Vi kan också konstatera att en ny typ av hundar blir allt vanligare. Korsningshundar mellan spetsar och stövare är inte ovanliga, plotthundarna vinner mark och de gör ofta bra jobb vid lo- och björnjakt.
Men även de nordiska stövarraserna är in­tressanta, i alla fall de linjer som visar rov­djursintresse.
Predatorjakten har också det positiva att samverkan mellan jaktlag och markägare är betydligt enklare att få till stånd. Vid klöv­vilts­jakt är gränserna ofta strikta och fastslagna med millimeterprecision.

Öppna gränserna
Vi jägare kan fortsätta att utveckla predatorjakten, främst tänker jag på att införa rovdjurskort som gäller i hela viltvårdsområden. Det finns garan­terat duktiga fångstmän och rävjägare i varje område. Tillsätt en kommitté, ordna kurser och fånga upp alla unga jägare och se till att de får möjligheter att utveckla sin jaktiver.
Årets viltvårdare borde vara den finaste utmärkelsen varje jägare kan få i sitt eget viltvårdsområde.
På sidorna 88–91 kan du inspireras av finalen i JJ:s rovdjurskampanj. Fantastiska viltvårdare som gjort stor nytta.

AKTUELLT

Bokmärk hemsidan – JJ-appen försvinner

Kungsbacka (JJ) Från och med den 18 augusti är det www.jaktjournalen.se som gäller. Då släcker vi nämligen ner vår nyhetsapp. På vår hemsida kommer nyheter, filminslag och radiointervjuer till sin rätt på ett betydligt bättre sätt. Se till att bokmärka sajten och skapa en ikon på hemskärmen på din mobil.

Älgjaktsvinnarna klara

Kungsbacka (JJ) Varje höst lottar Jaktjournalen ut fem platser till tidningens älgjakt i Ströms Vattudal. Som vanligt är intresset mycket stort. Och de lyckliga vinnarna är…

Annonser