Öppet brev till Jägarnas Riksförbunds styrelse

I ett öppet brev till styrelsen i Riksjägarna vill nu ett antal medlemmar ha klarhet i styrelsens ställningstagande i frågan om vargen och vargens påverkan på möjligheten att kunna utöva jakt på ett meningsfullt sätt.

 
Nedanstående aktiva medlemmar i Jägarnas Riksförbund vill med anledning av frågeställningar som vi själva har, men också med anledning av alla frågor vi får från andra, medlemmar såväl som icke medlemmar, att styrelsen klargör var den egentligen står i frågan om vargen och vargens påverkan på möjligheten att kunna utöva jakt på ett meningsfullt sätt.

Hur ska Jägarnas Riksförbund hantera det faktum att medlemmarna inom stora delar av landet inte längre kan utöva traditionell jakt med drivande och ställande hundar? Att det inom stora områden inte går att bedriva någon jakt överhuvudtaget, eftersom inga jaktbara stammar av bytesdjur finns kvar.

Alla, såväl varande som potentiellt blivande medlemmar har rätt att kräva att styrelsen tydliggör sina avsikter. Ska förbundet acceptera att vargen omöjliggör jakt inom delar av Sverige?

I så fall ska styrelsen se medlemmarna i ögonen och säga det och inget annat flum!

För trovärdighetens skull duger inget annat än raka och tydliga klargöranden!
 
·       Anser en majoritet av styrelsens medlemmar att traditionell jakt med lösa hundar går att bedriva i områden med varg?
Om ja, på vilka grunder?
Om nej, hur tänker styrelsen agera? 

·       Accepterar en majoritet i styrelsen av rovdjurstrycket på de jaktbara viltstammarna är så stort att jaktliga uttag inte är möjliga?
Om inte, hur tänker styrelsen agera?
 
·       Anser en majoritet av styrelsens medlemmar att Jägarnas Riksförbund aktivt ska kräva alla jägares rätt att tryggt och säkert kunna utöva traditionell jakt, oavsett var i landet man är verksam?
Om nej, på vilka grunder?
Om ja, tror en majoritet av styrelsen att detta är möjligt att uppnå med varg i skogarna?
Om inte, hur tänker styrelsen hantera detta?
 
·       Var styrelsen, som hävdats, enig i beslutet om att ställa upp på regeringens uppmaning att delta i förankringen/informationen om förestående vargflyttar?
Om nej, varför har det framställts så?
Förankring eller information?  Information om vad? Om att Jägarnas Riksförbund inte ställer upp på någon omedelbar omflyttning eller inplantering?
 
·       Tror en majoritet av styrelsen att en majoritet av medlemmarna står bakom styrelsens beslut?
Om ja, på vilka grunder?
 
·       Varför har förbundets egna yttrande över Naturvårdsverkets rapporter om bl.a. åtgärder för att stärka vargstammens genetiska status, D.nr: 019-09, som gick in till Miljödepartementet 2009-03-19, alltså en vecka före det omtalade Gemensamma kompletterande yttrandet, inte gjorts känt i organisationen?  Det finns inte heller med bland remissvaren på hemsidan!
Detta svar gjorde tydligt klart att Jägarnas Riksförbund inte på några villkor kunde ställa upp på några vargflyttar! (Se bifogad pdf-fil!)
 
·       I det Gemensamma dokumentet står. ”Det råder stor enighet om att samhället bör avvakta 5 år innan aktiva åtgärder vidtas. Samstämmigt framhålls att naturlig invandring är att föredra…”
Varför har styrelsen inte kraftfullt och tydligt klargjort denna viktiga avvikelse från propositionen och tagit konsekvenserna av den? Var står egentligen Jägarnas Riksförbund har tyvärr blivit en allt vanligare fråga! Vad tänker styrelsen göra åt det?
 
 
 
 
Värmland                                                         Dalarna                                                   Uppsala
Kurt Borg, Charlottenberg                                 Örjan Gustavsson, Orsa                            Per-Olof Flood, Tierp
Nils Norlén, Koppom                                        Nils Björklund, Mora o Orsa                    
Reinert Boström, Töcksfors                               Harry Fredriksson, Leksand
                                                                
 
Jämtland-Härjedalen                                      Västernorrland                                       Västra Götaland
Mats Eriksson, Gällö                                         Hubert Jatko, Sundsvall                             Sven Olausson, Ed
Lars Eliasson, Gällö                                          Håkan Johansson, Sundsvall                      Karl-Erik Stridh, Trollhättan
Christian Kjellgren, Lillhärdal                             Jan Hedlund, Sundsvall
 
Norrbotten                                                       Västerbotten                                          Örebro
Lennart Forsberg, Luleå                                    John-Erik Mårdner, Lycksele                    Karl Bergman, Lockhyttan
Marie- Anne Björn, Niemisil                              Torbjörn Henriksson, Lycksele                 
Harry Carlsson, Luleå
 
 
 
 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser