Jaktnyheter

Omfördelning av björnkvoten i Norrbotten

Länsstyrelsen i Norrbotten omfördelar björnkvoten. Arkivbild: Gettyimages

I samband med att jakttiden ovan odlingsgränsen går ut väljer Länsstyrelsen i Norrbotten att omfördela den kvarvarande kvoten av björn till södra delen av länet.

Omfördelningen innebär att de 17 björnar som finns kvar av tilldelningen ovan odlingsgränsen (område 3 och 4) nu i stället kommer att få fällas i en sammanslagning av det som utgjort jaktområde ett och två.

Område fem berörs inte av beslutet då det är fullskjutet sedan tidigare och här gör länsstyrelsen bedömningen att det inte finns ytterligare utrymme för avskjutning.

Länsstyrelsen motiverar beslutet med förlusterna som björnen orsakar rennäringen i kalvningsland behöver minska och för att björnstammen ska närma sig förvaltningsmålet på 500 björnar.

Totalt får 70 björnar fällas i Norrbotten under årets licensjakt på björn.