Olika syn på lodjuren i Östergötland

Linköping (JJ) Det finns för många lodjur i Östergötland, enligt Jägarnas riksförbund. Jägarna vill se en omfattande jakt på lodjur. Men det vill inte länsstyrelsen i Östergötland.

Länsstyrelsen i Östergötland säger nej till jakt på lodjur i länet. (Foto iStock)

Lodjuren i Sverige blir allt fler och nu är det dags att börja skjuta lo på licens, tycker Jägarnas riksförbund som hävdar att tidigare års inventeringar till och med kan ha visat för få lodjur. Men i Östergötland har jägarna ingen framgång med sitt krav. I varje fall inte i år.

– Vi får se vad nästa års inventering visar, säger Mia Kjellander, vilthandläggare och samordnare för viltförvaltningen på länsstyrelsen i Östergötland.

I en skrivelse till alla länsstyrelser i landet kräver Jägarnas riksförbund att myndigheterna ska tillåta licensjakt (som används för att balansera rovdjursstammar) på lodjur. Sedan flera år tillbaka räknas antalet lodjur, som varit en hotad art, varje höst och vinter då spår i snön underlättar identifieringen.

Inventeringsresultaten visar att lodjursstammen i allra högsta grad tål jakt, hävdar Jägarnas riksförbund som framför att lodjuren orsakar skador både på tamboskap och jägares hundar när hundarna söker annat vilt i skog och mark.

Lodjursstammen i Östergötland ökade under förra hösten och vintern med sex nya lodjur. Det är inte tillräckligt många för jakt, enligt en överenskommelse mellan länsstyrelserna i södra Sverige, skriver Östgöta Correspondenten.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser