Olaglig terrängkörning – nu utökas tillsynen

Luleå (JJ) Länsstyrelsen i Norrbotten har under första älgjaktveckan genomfört tillsyn av terrängkörning på barmark i Arjeplogs kommun. Flera körskador från misstänkt olaglig körning har upptäckts, nu utförs en utökad tillsyn i flera kommuner.

Vid älg- och björnjakt får du transportera ett fällt djur till närmaste bilväg.

Länsstyrelsen i Norrbotten hävdar att terrängkörning blir allt vanligare i Sverige och antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar ökar. Fler terrängfordon i Norrbottens läns väglösa marker betyder att folk har enklare att ta sig fram i olika syften men innebär också att de negativa konsekvenserna för naturen blir allt mer påtagliga. Olaglig terrängkörning kan ge böter eller fängelse.

Den allt mer omfattande terrängkörningen på barmark lämnar svårläkta körspår, bland annat på myrmarker, i sluttande terräng, över bäckar och på kalfjäll. I Norrbottens fjällvärld, likt många håll i landet, präglas landskapsbilden på vissa håll av milslånga spår efter terränghjulingar.

Vid jakt får jaktlag som har fällt björn eller älg förflytta djuret med hjälp av terränghjuling till lämpligast belägna bilväg för vidaretransport. Vid förflyttningen av djuret bör man så långt som möjligt undvika att köra i våtmarker, över kalfjäll eller andra känsliga miljöer där det finns risk att det blir långsiktiga och svårläkta markskador.

Förutom för körning inom skogsbruk, jordbruk, vid vissa andra tjänsteärenden och i direkt samband med renskötselarbete krävs personlig dispens för all övrig terrängkörning på barmark.

Det är till exempel förbjudet att köra till jaktkojor eller köra runt och jaga från terrängfordon. Detta regleras av jakt- och terrängkörningslagstiftningen. Personlig dispens kräver särskilda skäl och söks hos Länsstyrelsen, säger man i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser