Jaktnyheter

Ökning av fågelinfluensa i Sverige

Högriskzoner inrättas nu för att förhindra att fågelinfluensa sprids. Foto: Gettyimages

Vintern innebär högsäsong för fågelinfluensavirus hos både tama och vilda fåglar. I år går SVA ut med lägesrapportering på sin hemsida och man kan konstatera att Skåne är hårdast drabbat.

"}}

Under december har fem fall av fågelinfluensa konstaterats hos tamfågel i södra Skåne och sedan november har inte mindre än sexton fall av viruset bekräftats hos vilda fåglar. Koncentrationen av fynden är högst i Skåne, men ett par fall i Kalmar län och ett fall i Halland har också konstaterats.

Arterna av vild fågel som drabbats av viruset är främst olika arter av gäss, men enstaka fall hos fasan, ormvråk, kaja, havstrut och havsörn finns också med i listan över fynd. Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, har publicerar fortlöpande en lägesbild för den epidemiologiska utvecklingen på sin hemsida under länken https://www.sva.se/aktuellt/nyheter/aktuella-lagesbilder-fagelinfluensa/

Ökad risk för smittspridning

I skrivande stund förutspår man en ökad smittspridning, då viruset överlever längre i kalla miljöer. Även det faktum att vattenlevande fåglar flyttar fram och tillbaka över östersjön anges som en orsak till ökad smittspridningsrisk.

– Kunskap om var i landet det finns fynd av fågelinfluensa på vilda fåglar är viktigt för att bedöma risken för smitta till tama fåglar. Det är dock viktigt att tänka på att avsaknad av fynd av fågelinfluensa hos vilda fåglar inte betyder att det inte finns risk för utbrott, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.