Ökad björntilldelning i Västerbotten

Jakten delas in i två zoner, väster om E45, 35 björnar och öster om E45, 56 björnar.Från och med den första oktober upphör områdesgränserna att gälla och eventuellt kvarvarande björnar får därefter fällas över hela länet. Förra året var tilldelningen 85 björnar. I början av 2022 har man dock beräknat björnstammen i Västerbotten till 453 … Fortsätt läsa Ökad björntilldelning i Västerbotten