Ökad älgtilldelning i Västerbotten

Västerbotten (JJ) Ett ökat avskjutningsmål på 18 procent. Det har länsstyrelsen i Västerbotten beslutat när de satt tilldelningen inför höstens älgjakt i länet.

Älgjakt i Ströms Vattudal på gång. Foto: Per Jonson

Målsättningen är att 13 724  älgar ska fällas i länets fem älgförvaltningsområden. Det är ungefär 18 procent högre än förra året.

De senaste två åren har tilldelningen i länet varit lägre satt eftersom mycket tytt på att älgstammen minskat.

– Det har visat sig att den neddragna tilldelningen var för kraftig. I vissa delar av länet kan det till och med vara så att älgstammen nu ökar. I andra delar är älgstammen fortfarande oförändrad med fortsatta problem med betesskador. Det ska vi försöka komma tillrätta med under den här planperioden, säger Erik Lindberg, viltförvaltare på Länsstyrelsen Västerbotten.

För att nå målet att fälla 13 724 älgar har det till länets jaktlag, genom licenstilldelningen och avskjutningsmålen i älgskötselområdena, totalt tilldelats 14 573 älgar, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser