Jaktnyheter

”Öka jakttrycket” – ny vildsvinförvaltningsplan presenterad

Naturvårdsverket har presenterat en ny reviderad förvaltningsplan för vildsvin. Foto: Per Jonson
En reviderad nationell förvaltningsplan för vildsvin för perioden 2020-2025 har presenterats av Naturvårdsverket. Målsättningen är att bland annat halvera skadekostnaderna för lantbruket samt mer än halvera antalet trafikolyckor med vildsvin.
Det är fem år sedan Naturvårdsverket tog fram en förvaltningsplan för vildsvin och eftersom vildsvinspopulationen i landet fortsätter att växa har en ny reviderad förvaltningsplan för perioden 2020-2025 nu presenterats. I den nya förvaltningsplanen slår Naturvårdsverket fast att vildsvinen behöver förvaltas på ett hållbart sätt. Ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala aspekter ska vägas in i förvaltningen. Naturvårdsverket spaltar upp tre övergripande mål för år 2025.

1) Antalet trafikolyckor med vildsvin inblandade är färre än 3 000 per år.

2) Kostnaderna för vildsvinens skador på jordbruksgrödor ska ha halverats och är mindre än 500 miljoner kronor per år.

3) Insatserna för att reducera skador på enskilda och offentliga anläggningar såsom trädgårdar, idrottsanläggningar och kyrkogårdar, har  ökat.

Myndigheter har ansvar

Enligt Naturvårdsverket måste den ökande vildsvinspopulationen hanteras på ett förnuftigt och långsiktigt sätt och flera instanser har viktiga roller. Jordbruksverk och livsmedelsverk ska skapa förutsättningar för avsättning av svenskt vildsvinskött. Regeringen måste se till att hantering och försäljning av svenskt vildsvinskött förenklas. Naturvårdsverket själva tar på sig ansvaret att ta fram metoder för inventering av skador i jordbruket orsakade av vildsvin. Myndigheten ska också ta fram metoder för inventering av vildsvinspopulationens storlek och täthet inom lokala förvaltning

Öka jakttrycket där problem finns

Enligt Naturvårdsverket har jägarkåren en bärande roll i förvaltningen. I den reviderade planen skriver de: Den viktigaste åtgärden för att minska vildsvinens negativa effekter i skadedrabbade områden är att öka jakttrycket. Ett effektivt sätt att öka jakttrycket för att minska tätheten i vildsvinspopulationer är att både årsungar, som står för tillväxten, samt reproduktiva suggor och gyltor skjuts. – Vildsvin är en naturlig del av den svenska faunan. Det är en viktig resurs för jaktupplevelser och viltkött samt även för naturupplevelser och biologisk mångfald. Som ovan nämnt orsakar vildsvin skador. Därför är det viktigt att reglera populationens utveckling framöver. Den nya förvaltningsplanen kommer vara ett viktigt stöd i arbetet med att förvalta en av våra största viltpopulationer säger Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Läs den reviderade förvaltningsplanen här>>