Jaktnyheter

OK till vargar i Jämtland skapar stora problem i skyddsjakten

Länsstyrelsen förhindras att bevilja skyddsjakt när det dyker upp vargar som ger sig på renhjordar. Foto: Gettyimages, montage
Naturvårdsverkets beslut att Jämtland ska ha minst tio vargar vållar stora problem för rennäringen och länsstyrelsens möjligheter att bevilja skyddsjakter. – Det var precis det här vi varnade för, säger både landshövdingen, Jägareförbundets lokala ordförande och chefen på Svenska samernas riksförbund.
I fjol avlivades 13 stycken vargar som börjat anfalla renar i Jämtland. I maj beslutade Naturvårdsverket, trots starka lokala protester i Jämtland att länet ska ha en vargföryngring, alltså ett vargrevir med valpar och därmed tio vargar. I vintras spårades 12 vargar i revir som Jämtland delar med Gävleborg och Västernorrland. I inventeringen fann man sju vargar i Jämtlands län. Men i takt med att vargstammen växer strömmar det hela tiden upp nya vargar i renskötselområdet – vargar som inte räknas förrän de är bofasta och spåras. Förvaltningsrätten i Luleå underkände nyligen ett beslut om skyddsjakt på varg som länsstyrelsen beviljat i Njaarke sameby. På deras betesmarker går två hanvargar som är födda i samma kull och renarna kan inte flyttas till området.

”Lokal gynnsam bevarandestatus”

Förvaltningsrätten pekar på att länsstyrelsen i Jämtland måste beakta att länet inte har ”lokal gynnsam bevarandestatus”. Förvaltningsrätten hänvisar uppåt i rättsapparaten, till en dom i Kammarrätten, där skyddsjakten på en varg i Långbogenreviret i Östergötland underkändes med argumentation om ”lokal gynnsam bevarandestatus”. I Jijnjevarerie stoppades nyligen skyddsjakten på en varg, också det med hänvisning till att Jämtland inte kommer upp i ”lokal gynnsam bevarandestatus”. Förvaltningsrätten har dock gett klartecken till den skyddsjakten igen. Olov Hallquist, handläggare på länsstyrelsen, beskriver vad ”lokal gynnsam bevarandestatus” innebär i den jämtländska vargförvaltningen: – Så som det ser ut nu innebär det i praktiken att vi inte verkar kunna besluta om skyddsjakt förrän det finns tio vargar konstaterade i Jämtland. Det gör det otroligt problematiskt för oss då skyddsjaktärenden ofta är akuta. Vi har vänt oss till Naturvårdsverket för att få vägledning i hur vi ska agera. NVV har lovat att komma med en kommunikation om detta på fredag, säger Olov Hallquist.

Bekymrad landshövding

Landshövding Jöran Hägglund säger till Jaktjournalen att det var just den här situationen han varnade för när Naturvårdsverket beslutade att öppna för vargrevir i Jämtland. – Vad man än säger på Naturvårdsverket, kommer domstolen att ta fasta på att vi ska ha tio vargar. Det är bekymmersamt om det här är den nya praxis som gäller. Vi har omfattande vandring av vargar hela tiden söderifrån och skyddsjakten är ett viktigt verktyg, inte minst för att få acceptans för rovdjurspolitiken, säger Jöran Hägglund. Gun Fahlander, ordförande i Svenska Jägareförbundet i Jämtland, pekar på att hela länet är renskötselområde. Hon befarade att den här situationen skulle uppstå. – Vi misstänkte att det skulle bli sådana här problem. Det underlättar inte ett dugg för människorna i Värmland och Dalarna att Jämtland ska tillåtas ha ett vargrevir – man flyttar bara problemet från ett ställe i landet till ett annat. Jägarna här i Jämtland är frustrerade, säger Gun Fahlander.

Vill inte kommentera

Jenny Wik Karlsson är verksamhetschef och förbundsjurist på Svenska samernas riksförbund och upprepar samma sak som landshövdingen och ordföranden i Jägareförbundet, att det var just den här situationen man varnade för i samband med Naturvårdsverkets beslut om vargar i Jämtland. – Vi förväntar oss att högre instanser kommer med domar som blir prejudicerande och tar bort problemen med att bevilja skyddsjakt, säger Jenny Wik Karlsson. Gun Fahlander på Jägareförbundet poängterar att man påpekade riskerna med Naturvårdsverkets beslut, exempelvis för Marcus Öhman, som då var chef för myndighetens avdelning för viltförvaltning. – Jag jobbar inte på Naturvårdsverket längre, så det är svårt för mig att sätta det här i sitt rätta sammanhang. Jag har inga kommentarer, säger Marcus Öhman till Jaktjournalen.
Mikael Moilanen mikael.moilanen@jaktjournalen.se 070 – 744 18 21