OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Det blir lodjursjakt i vinter -- om länsstyrelserna beslutar så. Naturvårdsverket säger okej. Foto: Mikael Moilanen

Förra vintern hittade länsstyrelsens personal 1 220 lodjur, den senaste vintern 1 200.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är satt till 870 individer och därför finns utrymme för licensjakt i vinter.

Naturvårdsverket delegerar möjligheten att besluta om lodjursjakt till alla länsstyrelser utom Gotland, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Regional förvaltning viktig

−Totalt sett för hela landet är inventeringsresultatet i stort sett samma som förra året, men regionalt ser vi relativt stora förändringar med en minskning i norra förvaltningsområdet, i stort sett oförändrat i mellersta och en tillväxt i södra. Att antalet ökat med drygt 40 procent i söder beror förmodligen på att populationen ökat i kombination med att det varit en bra vinter med gynnsamma spårförhållanden säger Mirja Lindberget, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Mikael Wallén, också vilthandläggare på Naturvårdsverket, uppger att myndigheten strävar efter en stabil, förutsägbar och tydlig viltförvaltning, där rovdjursinventeringar och regionaliserade beslut är viktiga.

− När vi har en stabil livskraftig population är det viktigt att vi ger förutsättningar för att förvaltningen kan ske utifrån regionala och lokala förutsättningar. Det är en del i den adaptiva förvaltningen, säger Mikael Wallén i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼