OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Det blir lodjursjakt i vinter -- om länsstyrelserna beslutar så. Naturvårdsverket säger okej. Foto: Mikael Moilanen

Förra vintern hittade länsstyrelsens personal 1 220 lodjur, den senaste vintern 1 200.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är satt till 870 individer och därför finns utrymme för licensjakt i vinter.

Naturvårdsverket delegerar möjligheten att besluta om lodjursjakt till alla länsstyrelser utom Gotland, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Regional förvaltning viktig

−Totalt sett för hela landet är inventeringsresultatet i stort sett samma som förra året, men regionalt ser vi relativt stora förändringar med en minskning i norra förvaltningsområdet, i stort sett oförändrat i mellersta och en tillväxt i södra. Att antalet ökat med drygt 40 procent i söder beror förmodligen på att populationen ökat i kombination med att det varit en bra vinter med gynnsamma spårförhållanden säger Mirja Lindberget, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Mikael Wallén, också vilthandläggare på Naturvårdsverket, uppger att myndigheten strävar efter en stabil, förutsägbar och tydlig viltförvaltning, där rovdjursinventeringar och regionaliserade beslut är viktiga.

− När vi har en stabil livskraftig population är det viktigt att vi ger förutsättningar för att förvaltningen kan ske utifrån regionala och lokala förutsättningar. Det är en del i den adaptiva förvaltningen, säger Mikael Wallén i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

AKTUELLT

Svårt vargbiten älg avlivad i Värmland

En älg som sargats svårt av vargar avlivades på onsdagen strax öster om Karlstad. – Den blödde väldigt och hade svåra bettskador, berättar Jägareförbundets ordförande i Värmland, Anders Olsson.

Inrikesministern svarar undflyende om skytteverksamheters framtid

Polisen arbetar med en ny policy som avser besiktning av skjutbanors tävlingsstationer. Blir riktlinjerna som de ser ut i dag verklighet kommer många skytteklubbars verksamhet försvåras. Inrikesminister Mikael Damberg svarar undflyende på Sten Berghedens skriftliga fråga om konsekvenserna av förslaget.

Kalle utbildar jägare i den ”skitigaste jakten”

– En del kursdeltagare inser att de aldrig kommer att jaga säl. Det här är nog den skitigaste jakt man kan tänka sig. Det säger förre jaktvårdskonsulenten Kalle Johansson, som driver säljaktsutbildningar inom nystartade förbundet "Allmogejägarna".

2019 års våtmarksstipendiat korad

Ett gediget arbete med våtmarker för att gynna fåglar som lever i denna biotop premieras varje år, genom Våtmarksstipendiet. I år landade stipendiet i Västergötland.

Annonser