OK till lodjursjakt i vinter

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket ger klartecken till länsstyrelserna att besluta om licensjakt på lodjur. Vinterns inventeringar ska ha visat att lodjursstammen är nästan exakt lika stor i år som förra året.

Det blir lodjursjakt i vinter -- om länsstyrelserna beslutar så. Naturvårdsverket säger okej. Foto: Mikael Moilanen

Förra vintern hittade länsstyrelsens personal 1 220 lodjur, den senaste vintern 1 200.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus är satt till 870 individer och därför finns utrymme för licensjakt i vinter.

Naturvårdsverket delegerar möjligheten att besluta om lodjursjakt till alla länsstyrelser utom Gotland, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Regional förvaltning viktig

−Totalt sett för hela landet är inventeringsresultatet i stort sett samma som förra året, men regionalt ser vi relativt stora förändringar med en minskning i norra förvaltningsområdet, i stort sett oförändrat i mellersta och en tillväxt i södra. Att antalet ökat med drygt 40 procent i söder beror förmodligen på att populationen ökat i kombination med att det varit en bra vinter med gynnsamma spårförhållanden säger Mirja Lindberget, vilthandläggare på Naturvårdsverket, i pressmeddelandet.

Mikael Wallén, också vilthandläggare på Naturvårdsverket, uppger att myndigheten strävar efter en stabil, förutsägbar och tydlig viltförvaltning, där rovdjursinventeringar och regionaliserade beslut är viktiga.

− När vi har en stabil livskraftig population är det viktigt att vi ger förutsättningar för att förvaltningen kan ske utifrån regionala och lokala förutsättningar. Det är en del i den adaptiva förvaltningen, säger Mikael Wallén i Naturvårdsverkets pressmeddelande.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Kan man lita på Äbin?

Det finns många frågor och vissa tveksamheter kring Älgbetesinventeringen, Äbin. Metoden används som underlag för älgförvaltningsplanerna, men är hur går den till – och framförallt: Är resultaten tillförlitliga och användbara i viltförvaltningen?

Polisen: Vikbar kolv är okej, men…

När Olle Lund från Örebro ansökte om licens på en Ruger RPR fick han först avslag på grund av den vikbara kolven, men förvaltningsrätten godkände den. Nu hävdar polisen att det är den vikbara kolven i kombination med pistolgrepp som inte är tillåten.
ANNONS ▼

Annonser