Jaktnyheter

Nytt nej till skyddsjakt på varg i Skacksjöreviret

American wolf-dog
För ett otränat öga kan den lätt förväxlas med en varg. Att likheten är så slående beror på att hundar av rasen American wolf-dog har varg-DNA. Foto: Gettyimages

Det blir ingen skyddsjakt på varg i värmländska Skacksjöreviret. För andra gången på kort tid säger länsstyrelsen nej. Till stor del på grund av uppgifter i media som gör gällande att vargen som upplevts alltför närgången i själva verket är en hund.

"}}

Jägarna i Ransäter vill skyddsjaga varg i Skacksjöreviret. Bakgrunden är att vargar i mitten av juli angrep en sällskapshund när den var ute på promenad tillsammans med sin ägare.

Räddade sin hund

Hundägaren lyckades skrämma bort vargarna och rädda sin hund genom att snabbt se till att den fick veterinärvård. Trots att hunden idag mår bra tycker Ransätersjägarna att revirets vargar överskridit gränsen för vad som är acceptabelt.

I slutet av juli meddelade Länsstyrelsen Värmland att man inte håller med. Ransätersjägarnas ansökan om skyddsjakt avslogs.

Samtidigt började stugturister rapportera om en varg som börjat röra sig bland fritidshus och bostäder i Ransätersområdet. Djuret ska, utan att låta sig störas av att turisterna sitter ute på sina altaner, lugnt promenera omkring i stugområdets trädgårdar.

Obehagligt närgången

Vargens beteende är så närgånget att stugturisterna känner obehag. Med anledning av det skickade Ransäters jägare nyligen in en ny ansökan om att få skyddsjaga varg i Skacksjöreviret, till länsstyrelsen.

Men även denna gång säger myndigheten nej. Detta sedan en lokal hunduppfödare trätt fram och påstått att ”vargen” som siktats i själva verket är en mycket varglik hund, av rasen American wolfdog.

Enligt uppfödaren ska hunden, en sex månader gammal tik, ha försvunnit från hennes kennel för cirka tre veckor sedan.

Tiden sammanfaller med merparten av de observationer av närgången varg som rapporterats in av Ransätersområdets stugturister.

Hunduppgifter avgörande

Att djuret som rört sig bland stugor och hus sannolikt är en hund har varit avgörande för länsstyrelsens avslag.

– Mitt första intryck då jag såg bilderna i media på det som påstods vara en varg, var att det var något som inte riktigt stämde och att den inte riktigt såg ut som en ”typisk varg”. Men jag vågade inte heller påstå att det var en hund. Så jag satt halva förmiddagen och jämförde bilder och vände mig till mina kollegor för att få några second opinions innan jag vågade påstå att det faktiskt rör sig om en hund. När hundägaren kort därpå trädde fram efter att hon känt igen sin hund på bilderna blev också bilden klarare för en annan, säger David Höök, handläggare på Länsstyrelsen Värmland.

Ska fångas med fälla

Försök att fånga den lösspringande hunden i en fälla pågår för fullt.

– Vår förhoppning är att hunden ska fångas in så snart som möjligt. Då är vi säkra på att vargobservationerna kommer att bli betydligt färre, säger David Höök.

Hittills har länsstyrelsens personal inte funnit några spår som tyder på att stugturisterna skulle haft besök av riktiga vargar.

– Fast området ligger ju i ett vargrevir, så en del av observationerna kan absolut vara varg. Det kan man i vart fall inte utesluta, säger David Höök.

För få vargangrepp

Att det var vargar som i juli angrep och skadade en sällskapshund i området är länsstyrelsen dock helt säker på.

– Men det räcker inte för att kriterierna för att vi ska kunna bevilja skyddsjakt ska betraktas som uppfyllda. Tumregeln är att det måste ske minst fyra angrepp under en tolvmånadersperiod för att vi ska kunna säga ja till skyddsjakt på en familjegrupp vargar. I det aktuella området har det skett två vargangrepp det senaste året, avslutar David Höök.

Ny ansökan om skyddsjakt i Skacksjöreviret | Jaktjournalen: Nytt nej till skyddsjakt på varg i Skacksjöreviret