Nytt krav på viltmyndighet

Stockholm (JJ) Moderate riksdagsmannen Pål Jonson från Värmland förnyar kravet på att en viltmyndighet inrättas i Sverige.

I en motion som lämnades in på Riksdagen på onsdagen pekar Pål Jonson på att jakt omsätter närmare tre miljarder kronor årligen och kan främja jobb och företagande på landsbygden.

Ett problem är det ökande trycket av rovdjur.

”Förutom de oersättliga känslomässiga värdena som går förlorade när vargen tar hundar och tamboskap får den stora vargstammen även ekonomiska konsekvenser. Vargen drabbar lantbrukare som bedriver boskapsskötsel och förutsättningarna för jakt och besöksnäring försämras”, skriver Pål Jonson i sin motion.

Han efterlyser en bättre balans mellan bevarande och brukande.

I motionen vill  Pål Jonson att Riksdagen ställer sig bakom att uppmana regeringen att inrätta en viltmyndighet som får ansvar för jakt- och rovdjursfrågor.

Läs motionen i sin helhet här.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser