Jaktnyheter

Nytt försök att få bort vargrevir i Jämtland

Tre samebyar i Jämtland för ett nytt försök att få bort vargreviret i renskötselområdet. Foto: Gettyimages

Tre samebyar i Jämtland ansöker om skyddsjakt på samtliga vargar i reviret Prästskogen. Reviret delas mellan Jämtland och Gävleborg.

"}}

I maj 2019 beslöt Naturvårdsverket, trots protester från både samebyar, landshövdingen och enskilda politiker och kommuner, att tillåta ett vargrevir i den södra delen av Jämtlands län.

Vargarna har skapat stora problem i renskötseln och antalet skaderapporter och ansökningar som skyddsjakt har skjutit i höjden.

Ärendet är just nu uppe i Förvaltningsrätten i Stockholm sedan de drabbade samebyarna överklagat Naturvårdsverkets beslut. Samerna hänvisar till regler och åtaganden, både nationellt och internationellt, som staten har när det gäller renskötseln. Dom i målet väntas inom cirka en vecka.

Söker skyddsjakt

Dessutom söker nu de tre drabbade samebyarna Tåssåsen, Handölsdalen och Mittådalen skyddsjakt på vargarna i Prästskogsreviret. Det ligger både i sydöstra hörnet av Jämtland och nordvästra hörnet av Gävleborg.

– Samebyarna har fått betesområden även i Gävleborg och för något år sedan sköts tre vargar i reviret Krokvattnet just med tanke på renskötseln, säger Simon Viklund, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Det föddes valpar i Prästskogsreviret förra våren. Nu ser de drabbade samebyarna med stor oro på att de nya betesmarkerna inte kan användas.

”Så därför finns ingen annan lösning än att begära skyddsjakt på hela reviret”, skriver samebyarna i sin skyddsjaktsansökan som är ställd till länsstyrelserna i Jämtland och Gävleborg.