Nytt förslag ska gör det enklare att skjuta skarv

Naturvårdsverket vill förenkla skyddsjakten på skarv. I förslaget om nya jakttider finns ett förslag om att skarv ska kunna skyddsjagas på eget initiativ – utan särskilt tillstånd från länsstyrelsen.

Naturvårdsverket föreslår att skarv ska kunna jagas på eget initiativ. Foto: Gettyimages

Det handlar om att minimera de skador som skarv ställer till och förslaget gäller storskarv och underarten mellanskarv.

– De är i princip omöjliga att se skillnad på i jaktsituationer, så därför gäller förslaget båda arterna, säger Per Risberg, handläggare på Naturvårdsverket, till Jaktjournalen.

Förslaget i punktform

Tidningen Skärgården har listat förändringarna, som föreslås:

* Storskarv får jagas för att förebygga skada, dock ej närmare än 300 m från boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse.

* Jakten får ske vid fasta och rörliga fiskeredskap (ej handredskap) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana redskap, den 1 aug.–den 28 (29)feb.

* Jakten får ske vid fiskodling och utsättningsplatser (inom sju dygn innan och sju dygn efter utsättningstillfälle) samt inom ett avstånd av 300 meter från sådana områden, den 1 juli–den 30 juni

* Jakten får ske i fredningsområden för fisk, den 1 aug.–den 28 (29) feb.

Fiskare med synpunkter

Anders Jansson, ordförande i Stockholms läns fiskarförbund, är positiv men har också invändningar:

– Jag tycker det verkar bra, det är ett steg i rätt riktning, men utöver ett antal definierade fredningsområden så finns det ju många fler områden som fiskar leker i. Dessutom gäller jakten från första augusti och inte när fisken leker. Meningen med fredningsområden är ju att freda fisken under leken, säger Anders Jansson till Skärgården.

Per Risberg på Naturvårdsverket pekar på att olika länsstyrelser i olika delar av landet har olika priciper för vad som anses fredningsområden för fisk.

– Det är ett litet gytter av olika bestämmelser. Vi har valt att inte ta med den delen i förslaget, eftersom det är svårt att definiera vad ett skyddsområde är. Men möjligheten att söka skyddsjakt hos länsstyrelsen kommer att finnas kvar, säger Per Risberg.

Pappersarbete

I sitt arbete med förslag på nya jakttider har Naturvårdsverket tittat på de skyddsjakter som länsstyrelserna beviljat och som prövats i domstol.

– Om skyddsjakter genomförs genom tillstånd från länsstyrelserna, så kan man tänka sig att istället stadfästa det här i en förordning, om inte annat för att slippa en massa pappersarbete, säger Per Risberg.

För att förslaget ska bli verklighet krävs att regeringen säger ja. Just nu är förslaget om nya jakttider ute på remiss.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼