Nytt avtal om rovdjursinventeringar

Stockholm (JJ) Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket har ingått ett nytt avtal som innebär att Jägareförbundet ska delta i inventeringar av rovdjur, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Kraven på inventeringsarbetet på de stora rovdjuren ökar och nya metoder krävs där snön tryter. Arkivfoto: Per Jonson.

Inventeringar av rovdjur är ett viktigt verktyg för förvaltningen av rovdjur. Resultaten från inventeringar ligger bland annat till grund för olika beslut om jakt. För att inventeringarna ska bli så rättvisande som möjligt är det viktigt att jägarna och allmänheten deltar i arbetet.

– Vi behöver stor delaktighet i inventering av rovdjur. Ju fler som bidrar desto bättre resultat får vi. Att Jägareförbundet bidrar i detta viktiga arbete är av största vikt för rovdjursförvaltningen. Vi är mycket glada för det nya avtalet mellan våra organisationer, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

Arbetet med inventeringar är under ständig utveckling. Sedan 2014 har Sverige tillsammans med Norge nya metoder för inventering av de stora rovdjuren. Utvecklingsarbetet fortsätter bland annat med att förbättra inventeringarna också i områden som är snöfattiga och viltrika, där det kan vara problem att genomföra spårning långa sträckor. Målet är att resultaten ska vara så nära verkligheten som möjligt för att kunna utgöra stöd till rovdjursförvaltningen.

–  Ska vi få bra inventeringsunderlag, med hög kvalitet över hela landet, så behövs jägarna. Vårt incitament ligger i att få fram så bra och relevanta siffror som möjligt eftersom dessa kommer ligga till grund för den jakt som ska utföras, säger Bo Sköld, generalsekreterare på Svenska Jägareförbundet.

Registrera observationer i Skandobs

Det är enkelt att registrera rovdjursobservationer i mobilappen för Skandobs. Skandobs är en datatjänst där allmänhetens kan lägga in sina rovdjursobservationer. Datat som finns i Skandobs används som underlag i inventeringsarbetet. Appen finns i Appstore och Google Play. På www.skandobs.se finns mer information.

Fakta om rovdjursinventering:

• Rovdjuren inventeras årligen utifrån särskilda metoder för varje art.
• Kvalitetssäkrade resultat redovisas en gång per år.
• Resultaten ligger till grund för beslut och åtgärder i förvaltningen, till exempel för beslut om jakt.
• Inventeringsresultat för varg och lodjur redovisas i början av juni.
• Järv redovisas i början av oktober.
• Björn inventeras i Västernorrland och Jämtland under hösten 2015.

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser