Nya rekordsiffror för björnstammen

Dalarna/Gävleborg (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har 635 unika björnindivider konstaterats i den spillningsinventering som genomfördes i höstas i Dalarna, Gävleborg och länen söderut i Mellansverige. Nu ska forskarna räkna ut hur många björnar man har missat i inventeringen och hur stort mörkertalet är.

Om forskarnas uppräkning av inventeringsresultatet blir lika stor i år som 2012 kommer björnstammen i framförallt Dalarna och Gävleborg att uppskattas till cirka 1 200 björnar. Foto: Gettyimages

Det nya resultatet tyder på rekord för björnstammen. Vid förra inventeringen, 2012, hittades spillning efter 438 olika björnar. Enligt forskarnas kalkyler uppgick björnstammen då till 810 individer i de sju mellansvenska länen. Stammen bedömdes alltså vara nästan dubbelt så stor som antalet unika björnar i inventeringen.

2012 samlades det in 1 800 spillningsprover.

Inventeringen hösten 2017 skickades det in långt fler björnskitar. 3 250 prover som samlades in av framförallt jägarkåren.

Björnforskare Jonas Kindberg kan inte kommentera resultatet för Jaktjournalen.

– Först ska beräkningarna göras klara och sedan skickar jag rapporten till Viltskadecenter och Naturvårdsverket, säger Kindberg.

635 björnindivider

Jaktjournalen har talat med flera personer som har insyn i inventeringen. De ger en samstämmig bild: Man har hittat spillning efter 645 unika björnindivider.

Men utav dessa går cirka tiotalet björnar bort eftersom spillningen hittats utanför inventeringsområdet eller vid fel tidpunkt. Därmed är 635 olika björnar konstaterade.

Lejonparten av proverna kommer från Gävleborg, 2 041 stycken, och Dalarna, 1 143.

I medeltal fick man in 3,3 björnskitar från varje konstaterad björn. Spillning efter en och samma björn hittades 29 gånger.

Men hela 226 björnar konstaterades bara i ett prov.

66 procent av proverna höll sådan kvalitet att de gick att DNA-undersöka, resten var kontaminerade och oanvändbara av olika skäl.

Nu är frågan hur många björnar det egentligen finns i framförallt Dalarna och Gävleborg. Hur stort är mörkertalet?

I Dalarna är förvaltningsmålet 250 till 290 björnar. I Gävleborg är siffran 360.

Inventeringsresultatet är helt avgörande för hur stor tilldelningen kan bli i licensjakten på björn.

Så här fördelade sig de inskickade spillningsproverna mellan de olika länen:

Gävleborgs län, 2041, Dalarnas län, 1 143, Värmlands län, 51, Örebro län, 9, Västmanlands län, 11, Uppsala län, 15, Stockholms län: 7 st

Forskarnas rapport ska skickas till Viltskadecenter och Naturvårdsverket nästa vecka.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Dystert rekord i vargattacker – men ingen skyddsjakt

Sommaren 2020 kommer att gå till historien som ett dystert rekordår när det gäller vargattacker på fårbesättningar i Västra Götaland. Hittills har 41 får dött vid fem attacker. Nu visar det sig att en attack i Alingsås utfördes av samma varg som dödade får i Tiveden i Örebro län 10 maj.
ANNONS ▼