Uppdaterad: Nya regler för fällfångst

Stockholm (JJ) Från och med 1 augusti ska det bland annat vara larm på vildsvinsfällorna. Det har Naturvårdsverket beslutat om i sina nya föreskrifter om användande av fångstredskap.

Nu skärper Naturvårdsverk föreskrifterna för fällfångst. Foto: Holger Nilsson.

– Nu har vi samlat alla regler på ett och samma ställe. Tidigare har användare av olika typer av levandefällor varit tvungna att titta dels i våra föreskrifter och dels i typgodkännandena för varje fångsredskap, säger Christer Pettersson, handläggare på Naturvårdsverket.

De nya föreskrifterna innebär även en skärpning av vissa regler för att undvika onödigt lidande. Bland annat ställs ett tydligt krav på selektivitet och att allt användande ska ske så att risken för fångst av annat djur än det man avsett minimeras.

Den främsta förändringen vid jakt blir tre krav på vildsvinsfällor.

– Vildsvinsfällor ska från och med 1 augusti ha larmanordning. Lucköppningen får inte vara högre än 55 centimeter och den regeln är till för att man ska undvika att fånga suggor som har kultingar. Den tredje föreskriften är att man endast får använda oförädlat vegetabiliskt foder, säger Christer Pettersson.

”Bör ha” larmanordning

När det gäller andra arter än vildsvin, exempelvis räv, grävling och lodjur, blir det inget krav på larmanordning.

– Målet är att minska djurens lidande så mycket som möjligt. Men när det gäller andra arter än vildsvin är de olika fångstredskapen så många och har så många varierande tekniska konstruktioner, att vi istället skriver att larmanordning bör användas. Vi följer och inväntar utvecklingen av larmanordningar, säger Christer Pettersson.

När det gäller levandefångst av möss skärps reglerna så att fällorna måste vittjas minst var femte timme.

– Det hänger samman med studier som visar att möss dör av exempelvis blödande magsår om de sitter i fällor längre tider, säger Christer Pettersson.

Här kan du läsa de uppdaterade föreskrifterna>>

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Skjutbiograf byggs i Örebro

Nu ska en kombinerad skjutbiograf och jaktbutik byggas i Örebro. Det är Lanna Lodge, strax utanför staden som expanderar sina verksamheter. Första spadtaget tas nästa vecka.
ANNONS ▼