Nya jakttidsförslaget på regeringens bord – utvidgad vårjakt på bock föreslås

Processen med att se över jakttiderna börjar lida mot sitt slut. Nu har Naturvårdsverket överlämnat sitt förslag till regeringen. Ett förslag som stötts och blötts sedan januari 2019 då aktörer började kunna skicka in förslag på förändringar. Bland annat kan vårjakt på bock bli verklighet.

Vårjakt på bock kan bli verklighet. Naturvårdsverket föreslår jakttiden till regeringen. Arkivfoto: Per Jonson

–  Jakttiderna är centrala verktyg i arbetet med att förvalta vilt och hur de utformas påverkar och engagerar många. Vi har inhämtat ny kunskap och gett berörda aktörer möjlighet att påverka arbetet. Många har lämnat synpunkter under arbetets gång och det är vi tacksamma för. Efter det har vi gjort avvägningar med beaktande av de synpunkter som har lämnats in, säger Gunilla Skotnicka, biträdande chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Utgångspunkt i förslaget har varit arternas populationsstatus samt reproduktions- och uppfödningstid. Jakttiderna ska uppfylla nationell lagstiftning, EU-rätten och de internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att följa. Naturvårdsverket skriver också att det varit viktigt att skapa bra verktyg för att minska skador i jord- och skogsbruk och på fisket. Utökade allmänna jakttider föreslås exempelvis för klövvilt och gäss, vilket ger ökade möjligheter att förebygga skador.

Slopad ekorrjakt men bockjakt på våren

Arbetet har i möjligaste mån haft ett flerartsperspektiv. Där det har varit lämpligt utifrån biologi och juridik har jakttiderna harmoniserats för att jakten på arter som förekommer i samma biotoper och jagas med samma metod ska kunna ske samtidigt.  Exempelvis har de föreslagna jakttiderna för änder, gäss och klövvilt grund i tankarna om ökad flerartsförvaltning.

Efter att förslaget nu lämnas till regeringen fortsätter arbetet med jakttiderna där, med fortsatt beredning. Det är regeringen som avgör vilka slutliga ändringar av jakttiderna som beslutas och när de träder i kraft.

Den omdebatterade ekorrjakten kommer inte bli verklighet. Naturvårdsverket menar att det inte fanns tillräckligt stöd för en sådan jakt. Skogsharen som hamnat på rödlistan kommer dock fortsätta att jagas. För harens fortlevnad har jakten mycket liten betydelse skriver Naturvårdsverket i sitt förslag.

Vårjakt på bock föreslås införas i hela landet 1 maj-15 juni bortsett från Norrbottens och Jämtlands län. Dessutom föreslås get och kidjakt från 1-28(29) februari.

Läs hela jakttidsförslaget här>>>

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼