Nya förslag på jägarexamen

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifterna för jägarexamen som ersätter NFS 2005:4. Förslaget handlar om utveckling av tekniska stöd, avgiften för de olika proven inom jägarexamen och om hur resultatredovisningen går till. Allmänheten kan lämna synpunkter på förslagen, rapporterar Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Förändringens vindar blåser över jägarexamensföreskrifterna. Foto: Per Jonson

Syftet med översynen är att uppdatera avgifterna för att täcka kostnaderna för hanteringen av jägarexamen för Naturvårdsverket samt jägarorganisationerna. Dessutom är syftet att modernisera hanteringen av resultatredovisningen. I samband med dessa ändringar görs även mindre språkliga ändringar för att modernisera föreskrifterna.

Dagens teoriprov för jägarexamen har brister mot bakgrund av att frågorna samt svaren går att hitta, exempelvis på internet, vilket gör det svårt att på ett rättvist och säkert sätt testa kunskapen hos jägarna.

Sammanfattning av förslaget

I föreskrifterna anges avgifterna för de olika proven inom jägarexamen. Dagens avgifter har varit statiska i över tio år och ger exempelvis inte en tillräcklig ekonomisk täckning för att finansiera en planerad kommande förnyelse av jägarexamens teoriprov. Naturvårdsverket och jägarorganisationernas kostnader för hanteringen av jägarexamen ska täckas av provavgifterna. Vi föreslår därför att en eventuell förnyelse av teoriproven kan finansieras genom höjda avgifter. Kostnaden för att ta en komplett jägarexamen föreslås öka med totalt 160 kr (från 840 kr till 1 000 kr) utan att ökade kostnader för omprov och tilläggsserier har räknats med.

Innan 2014 hanterades provresultaten för jägarexamen manuellt av Naturvårdsverket och provledarna för jägarexamen, vilket tog stora ekonomiska och personella resurser i anspråk. Jägarregistret, ett nytt IT-stöd för hantering av jaktkort och jägarexamen, lanserades 2014. Detta ger tekniskt stöd för modernare hantering av jägarexamenresultat. Dock saknas reglering i föreskriften av hur provledare ska registrera resultaten direkt i jägarregistret. Sådan reglering föreslås nu.

Naturvårdsverket föreslår även att möjligheten att genomföra högviltprov på skjutbana för klass 1 (så kallade älgskyttebanor) försvinner. Det finns i dag mycket få personer som genomför högviltproven på älgskyttebanor. Syftet med möjligheten att genomföra proven på älgskyttebanor var initialt att avlasta befintliga provbanor. Idag finns dock inget egentligt behov av att avlägga högviltprovet på annan skjutbana eftersom antalet godkända provbanor för jägarexamen har ökat sen nuvarande skrivning infördes. Naturvårdsverket föreslår därför att alla praktiska moment i jägarexamen ska genomföras på en godkänd och besiktad skjutbana för jägarexamen.

Möjligheter att lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget till ändrade föreskrifter samt konsekvensutredningen lämnas till Naturvårdsverket senast den 17 augusti 2015, men kan också skickas med e-post till registrator@naturvardsverket.se alternativt med vanlig post till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Dystert rekord i vargattacker – men ingen skyddsjakt

Sommaren 2020 kommer att gå till historien som ett dystert rekordår när det gäller vargattacker på fårbesättningar i Västra Götaland. Hittills har 41 får dött vid fem attacker. Nu visar det sig att en attack i Alingsås utfördes av samma varg som dödade får i Tiveden i Örebro län 10 maj.

Film: Ruggig närkontakt med stora älgtjurar

Tony Ögren i Västernorrland fick på måndagsmorgonen sådan närkontakt med två stora älgtjurar, att det blev nästan skrämmande. – Jag var beredd att hoppa bakom en rejäl tall som jag hade intill mig, säger Tony.
ANNONS ▼