Ny vargflytt i Sverige kan bli aktuellt

Sedan 2011 har vargar flyttats sex gånger i Sverige. Nu kan det åter bli aktuellt. DNA-analys visar nämligen att tre invandrade vargar med finsk-ryskt DNA har rört sig i renskötselområden i Norrbottens län nu under hösten.

Naturvårdsverket utesluter inte vargflytt, men något beslut är inte taget. Foto: Gettyimages

Varg inom renskötselområden är problematiskt. Den senaste månaden har konfliktsituationen i Jämtlands län lett till flera fällda vargar vid skyddsjaktsinsatser.

Samebyar i Norrbotten upplever nu liknande problem eftersom flera vargar med finsk-ryskt ursprung vandrat in i länet.

– Man har hägnat in renar men den lösningen är inte bra i längden, eftersom renen inte är skapt för att röra sig inom så pass begränsade utrymmen. Det finns en ökad risk både för sjukdomar och parasiter, dessutom innebär det ökade kostnader och resurser för samebyarna, säger Hanna Dittrich Söderman, rovdjurshandläggare på Naturvårdsverket.

En eller två vargar

Enligt Hanna Dittrich Söderman förbereder sig Naturvårdsverket nu och ser över möjligheten av att flytta en eller två av de vargar som konstaterats i länet.

– Det är dåliga spårförhållanden så vi vet inte exakt var vargarna befinner sig just nu. Men vi vill ändå vara ordentligt förberedda om det uppstår en ohållbar situation.

Tidigare i höstas flyttades en varg i Norge som uppehållit sig i ett område utanför den norska vargzonen. Efter flytten har den nu vandrat tillbaka till samma område som den flyttades ifrån.

Vad tänker ni om detta?

– Vi har ju naturligtvis bevakat den norska flytten och jag vill poängtera att vi inte tagit några beslut än. Vi vill bara vara förberedda eftersom det nu finns tidsmässigt utrymme.

Hanna Dittrich Söderman säger att Naturvårdsverkets enda uppgift är att genomföra den politik som Regeringen fastställt. I detta fall handlar det både om att minimera problemen för renskötseln men också säkerställa att den Svenska vargstammen har gynnsam bevarandestatus.

– Kan en invandrad varg med finsk-ryska gener bidra till att vi minskar inaveln i vargstammen behöver vi inte ha lika många vargar för att nå kraven på gynnsam bevarandestatus, säger hon.

Innan en eventuell flytt av en eller två vargar kan bli aktuell måste Naturvårdsverket först säkerställa att de inte bär på någon smitta som exempelvis rabies.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Sauer och Blaser återkallar ljuddämpare

Häromåret kom Blaser med ny version av R8 med integrerad ljuddämpare i pipan. Även systerföretaget Sauer tog fram en egen version till 404:an. Men efter kondens- och korrosionsproblem uppmanas nu kunder som köpt vapnen att returnera ljuddämparen.

Låst läge om drivande hundar i norsk vargjakt

Bevarandeföreningarna i Norge verkar inte få något gehör från regeringen i kravet på att stoppa användningen av drivande hund vid skyddsjakt på varg. Regeringen ställer sig också kallsinnig till kravet från jägare och djurägare, att drivande hund ska få användas även i licensjakten på varg.

122.000 nya jaktkort på väg

Det var 122.000 jaktkort som blev feltryckta och ännu dröjer det några veckor innan de nya jaktkorten är utskickade. – Det går att ladda ned jaktkortet elektroniskt på Naturvårdsverkets webbsida, säger tjänstemannen Maria Tirike.
ANNONS ▼