Ny rovdjursplan i Uppsala län

Uppsala (JJ) Uppsala läns viltförvaltningsdelegationens beslutade i går om en ny förvaltningsplan för stora rovdjur. Planen innehåller övergripande riktlinjer för förvaltning av rovdjur. Bland annat beslutades om en miniminivå på åtta lodjursföryngringar per år i länet.

Syftet är att få till stånd en adaptiv regional förvaltning som tar hänsyn både till rovdjuren, dess bytesdjur, landsbygdsnäringar, jakt och naturvårdsintressen.

– Jag är glad över Viltförvaltningsdelegationens omfattande enighet. Det ger oss instrument att få till stånd en regional rovdjurspolitik och en långsiktig balans mellan rovdjur och bytesdjur, säger Peter Egardt, landshövding i Uppsala län i ett pressmeddelande.

Viltförvaltningsdelegationen har bedömt att det krävs minst åtta föryngringar av lodjur per år i Uppsala län för att den nationella miniminivån ska uppnås. Miniminivån är en nivå som inte får underskridas.

– Genom att ha antagit miniminivån har delegationen försäkrat sig om att Uppsala län bidrar till en långsiktigt livskraftig lodjursstam i Sverige, säger Lennart Nordvarg, chef för naturmiljöenheten.

De antagna miniminivåerna ska nu sammanställas med övriga läns nivåer. Tillsammans måste nivåerna överskrida den nationella målnivån.

– I höst vet vi vilken miniminivå som kommer att gälla i Uppsala län de närmaste fem åren säger Lennart Nordvarg, chef naturmiljöenheten.

De övergripande riktlinjerna i förvaltningsplanen för stora rovdjur fastslår bland annat att rovdjuren ska finnas långsiktigt i länet, att rovdjuren bör förvaltas adaptivt i relation till bytesdjuren och att förvaltningen av rovdjuren tar hänsyn till ekonomisk påverkan på näringar, upplevd livskvalitet, intäkter från jakt och allmän naturupplevelse. Länets rovdjursförvaltningsplan gäller i fem år. Förändras förutsättningarna för förvaltningen revideras planen tidigare.

Detta rapporterar Länsstyrelsen i Uppsala län i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Vad är det för skogsfågel egentligen?

Norrbotten (JJ) Kusinerna Jonte Salomonsson och Joel Salomonsson från Gråträsk och Piteå i Norrbotten är ivriga skogsfågeljägare. I går fällde dock en skogsfågel de aldrig tidigare stött på. Inte ens fågelforskaren Martin Green kan med säkerhet säga vad det rör sig om.

Annonser