Ny pumprepeter från Browning

9804.jpgBrowning BPR, pumprepeter-studsare är vid första anblicken förvillande lik Browning BAR, halvautomat. På insidan finns inte mycket som är lika. Pumpvapen har inte varit någon storsäljare bland svenska jägare. Kanske kan Brownings Pump Rifle ändra på det.

Pumpbössor är mycket populära i USA, både hagel och kulgevär. Winchester och Remington är de fabrikat som har haft stor framgång med sina modeller. Browning har tidigare haft en pumprepeterande .22:a på marknaden. Browning Trombo-ne. Nu tar man steget upp i klass ett i och med BPR studsaren.
Pumprepetrar är lite speciella och tarvar lite träning innan den inneboende snabbheten kan utnyttjas till fullo. Konstruktionen är på sitt sätt enkel och innebär att slutstycket manövreras med ett länksystem från framstocken som är den rörliga delen. Rörelsen blir naturlig och starten påbörjas och förstärks på något sätt av rekylkraften. Fram-stocken löper i en bakåt, nedåtgående rörelse och stannar alldeles framför varbygeln. I den bakåtgående rörelsen dras den avskjutna hylsan ur patronläget och kastas ut. När framstocken förs framåt tar slutstycket med nästa patron ur magasinet.
Repetering sker således vid axeln vilket ger hög eldhastighet. Frågan är väl om det är så mycket att stå efter. En uppenbar fördel är att man kan behålla greppet med båda händerna vilket inte går med en traditionell repeter- eller straigt pullstudsare.

Roterande slutstyckshuvud

Lådan tillverkas av duralaluminium vilket gör vapnet lätt och ger stark konstruktion. Det roterande slutstyckshuvudet låser med åtta låsklackar i pipan. I det främre läget låser en spärr framstocken så att inte vapnet kan avfyras utan att mekanismen är helt låst. Vill man plundra vapnet med mekanismen säkrad måste en tangent tryckas fram innan framstocken kan dras bakåt.
Uttagning och utkast av avfyrade patroner sker med en fjäderbelastad tapp i slutstycksbotten och en urdragare av modernt snitt.

Framstockens rörelse

Som inledningsvis nämnts är framstockens rörelse inte rakt bakåt utan bakåt nedåt. Rörel-sen åstadkommes med hjälp av två spår i ett i framstocken infällt stålfoder. Framstocken är i sin framkant fastsatt i ett ledat fäste som löper på en axel som sitter fast i lådan. På lådan sitter två kulor av lagerbrons som löper i framstockens spår. Lagerkulorna är nog en detalj som tarvar lite fett då och då för bästa funktion och för att minska slitaget. På framstockens insidor finns två smala filtremsor för att undvika repor på lådan vid den bakåtgående rörelsen. Framstocken har gott om spelrum i förhållande till lådan så risken för repor kanske inte är så stor. Hur det ser ut efter några års skjutande är svårare att uttala sig om.

Stock

Browning BPR har en rak kolv utan kindstöd eller handutfyllnad vilket gör att den passar både till höger eller vänsterskyttar. En halvautomat är ingen njutning att skjuta med från vänster axel då tomhylsorna viner otäckt nära ansiktet. När Browning BPR provades från vänster upplevde vi inte detta obehag.
Kolvkammen är hög och anpassad till kikarmontering. Den är kanske i högsta laget för de öppna riktmedel som finns monterade. Träet är vackert på testvapnet men plastlackat. Kunde gärna vara utbytt mot en oljeboning. Nätskärningen är mycket väl utförd liksom på de flesta vapen från Browning. Plast-
bakkappan kunde gärna bytas mot en gummidito. Att tämja rekylen från .30-06 var ingen svårighet men med ett vapen i .300 WinM kunde en tjockare stötdämpning vara att föredra.
Av någon anledning saknas rembyglar på vapnet. För den som tänker montera rembyglar på egen hand rekommenderas en noggrann studie av framstockens innehåll innan borrmaskinen tas fram.

Öppna riktmedel

De öppna riktmedlen kräver ett särskilt kapitel. Det är ett påskruvat sikte av kvartsspångsliknande typ med en grund och mycket öppen V-skåra. Längst fram sitter ett hagelvapenliknande rött plastkorn. Några försök att träffa älgfiguren på 80 meter gjordes innan vi bestämde oss för att riktmedlen nog var avsedda för snabba skott i trånga pass och trängda lägen. Kornet förefaller ha väl utsatt position längst ut på pipan. Risken att det stöts av verkar påfallande stor. Enligt generalagenten kan vapnet fås med traditionella öppna riktmedel.

Skjutprov

Det är alltid roligt att prova nya vapentyper. Halvautomater och pumpvapen brukar sällan ståta med precision utöver det vanliga. Av detta skäl var väl inte förväntningarna särskilt uppskruvade inför testskjutningarna. Browning BPR överraskade med 33 millimeter med Lapua match ammunition vilket inte skäms för sig. Norma jaktmatch och några olika jaktpatroner gav inte samma fina resultat. Med jaktpatroner var det svårt att komma under 60 millimeter mellan ytterskotten. Fullt acceptabelt för storviltsjakt men knappast tillräckligt för finarbete. Det är troligt att det finns någon laddning eller fabrikat vars jaktammunition passar bössan bättre, men det är inte vår uppgift att utröna vilket fabrikat som fungerar bäst i respektive vapen.
Trycket har ett icke obetydligt släp som tyvärr är svårt att avhjälpa med enkla medel. Avtryckarvikten är svår att justera för en lekman. Säkringen är placerad i varbygelns bakkant och spärrar endast avtryckaren. En stor fördel är att säkringen går att manövrera helt ljudlöst.

Magasin

Det löstagbara kryssmagasinet sitter på en ledad bottenplatta. Bottenplattan fälls ner med hjälp av en tangent framför varbygeln. Magasinet tar fyra patroner av standardkaliber och tre för magnum. Vapnet går att ladda med ett femte skott i loppet. Magasinet går att fylla på utan att det tas loss från bottenplattan, för den fingerfärdige går det också att fylla magasinet genom utkastarporten.

Sammanfattning

Browning BPR är ett vapen som passar för både höger och vänsterskyttar. Det är ett lätt, smidigt och välbalanserat vapen. Med lite träning kan eldhastigheten bli stor med risk att noggrannheten tappas bort. Som alla vapen från Browning är finish och passning bra. Gliporna runt framstocken får väl skyllas på konstruktionen som sådan.
Precisionen är fullt tillräcklig för storviltjakt. Framtiden får utvisa om Browning BPR kommer att popularisera pumprepeterstudsaren bland Nordiska
jägare.
FAKTA
BROWNING PUMPREPETER

Modell: Browning BPR
Kaliber: .30-06, .308Win. Kan fås i .300WinM
Totallängd: 109 cm
Piplängd: 55 cm
Vikt: 3,2 kg
Säkring: Säkringen låser endast avtryckaren
Tryck: Icke justerbart direkttryck
Pris: Cirka 11 400 kr
Generalagent: AB Småländska Vapen, Ingelstad
Text och foto: THOMAS ERIKSSON och STEFAN KARLSSON

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser