Ny handbok för förbättrad gåsförvaltning

Kungsbacka (JJ) En ny handbok ska öka kunskapen av våra gäss och hur de ska förvaltas på bästa sätt för att minska konfliktytan med människor. Bakom boken står två av Sveriges mest framträdande gåsforskare.

Ny handbok ska bidra till ökad förståelse av gåspopulationerna i Sverige och hur de ska förvaltas. Arkivfoto: Per Jonson

Vi måste lära oss att leva tillsammans, menar Johan Elmberg, professor i zooekologi vid Högskolan Kristianstad. Han har under flera år studerat och kartlagt gässens och svanarnas levnadsmönster.

– Vi har tidigare publicerat flera vetenskapliga rapporter kring dessa frågor, men vi har insett att det är ett ämne som också berör och engagerar människor utanför den akademiska världen, säger han i ett pressmeddelande.

Tillsammans med Johan Månsson på SLU:s Viltskadecenter har han sammanställt en handbok, riktad till jordbrukare, jägare och andra som kommer i närkontakt med svanar och gäss.

I fyra kapitel avhandlas olika sidor av samvaron – jordbruket, våtmarkerna, jakten och misstankarna om gäss som sjukdomsspridare. Varje kapitel avslutas med en genomgång av konkreta åtgärder som prövats i Sverige eller utomlands, exempelvis skrämsel, avledning, äggprickning och skyddsjakt. Vissa har visat sig vara effektiva, andra verkningslösa.

– Jag träffar många förvaltare, och de tar gärna emot tips och råd kring detta. Det finns ett behov av ny och aktuell kunskap. Nu kan jag sticka den här boken i händerna på dem, säger Johan Elmberg.

Förhoppningen är att kunskapen leder till att problemen och konflikterna mellan fåglarna och oss människor minskar. Kanske kommer också en del myter också att avlivas – som att gässen skulle sprida smittsamma sjukdomar.

– Vi har gått igenom flera hundra vetenskapliga artiklar och kan ge lugnande besked: Smittorisken är ganska låg. I dagsläget finns inga rapporterade fall med gäss och svanar inblandade, säger Johan Elmberg.

Handboken kan laddas ner gratis på Naturvårdsverkets hemsida>>

Dela artikeln via e-post

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser