Ny forskning: Lodjursförekomst ger sämre jaktarrendesintänkter i Sydsverige

Lodjursförekomst på marken i södra Sverige ger efterverkningar på hektarpriset. Ny forskning visar att lodjursrevir på marken i genomsnitt sänkte arrendepriset med 16 procent.

Lodjur på jaktmarken i södra Sverige är bad for business. Foto: Gettyimages

Forskningsstudien som genomförts av forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Södertörns högskola visar att rovdjursförekomst på marker i södra Sverige påverkar priset på marken negativt.

Studien baseras på uppgifter om arrendepriser och avskjutning, insamlade via enkäter samt offentlig statistik och gäller förhållandena i 43 kommuner i södra Sverige och Mälardalen under jaktsäsongerna 2010/2011 till 2012/13, skriver Sveriges lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Enligt studien minskade avskjutning av klövvilt med i genomsnitt 17 procent när ett lodjursrevir etablerar sig i kommunen. Följden blir att arrendepriserna också går ner. Den årliga värdeminskningen för markägarna i en kommun blir i genomsnitt 1,5 miljoner kronor.

Eftersom vargen inte förekommer i någon större utsträckning i de berörda studieområdena har inte forskarna kunnat dra några slutsatser om hur vargförekomst påverkar arrendepriserna.

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser