Ny forskning: Jakthundar stressar björnar under jakt

Kungsbacka (JJ) Norska forskare har kommit fram till att jakthundar stressar björnar under jakt. Deras försök visar att hundarnas beteende är avgörande för hur stressad björnen blir. Användning av två hundar stressade mer än en ensam jakthund.

Arkivfoto: Per Jonson

Resultaten av forskningen presenteras i ett pressmeddelande från NINA (Norsk Institutt for naturforskning). Bakgrunden är att det i Norge inte är tillåtet att använda stövarraser till björnjakt. Här i Sverige däremot är både spetsar och stövare tillåtna till björnjakten.

I projeketet undersökte forskarna om stövare stressade björnar mer än spetshundar.

– Vi simulerade vanlig jakt med hundar på björnar som var utrustade med GPS-halsband och och så kallade biologgare, som bland annat mäter puls och kroppstemperatur på björnen. Överhettning kan vara livshotande för björnar, säger Ole-Gunnar Støen, forskare i projektet.

Vilken hundras som användes hade ingen större betydelse för björnens stress, men resultaten av studien visade att två hundar gav större stresspåverkan än en hund.

– Två hundar jämfört med en gav högre hjärtfrekvens även om björnen stod helt i ro vilket tyder på att två hundar är mer mentalt stressande för björnen. Däremot var det hastigheten på björnen som påverkade kroppstemperaturen, säger Ole-Gunnar Støen.

Stövarna bidrog till större påverkan

Försöken visade en tydlig trend. Björnjakt med två stövare stressade mer än björnjakt med en spets. Två stövare bidrog till högre kroppstemperatur, större temperaturbelastning och över tid högre hjärtfrekvens hos björnen, även andra fysiologiska tillstånd som mer sällan upplevs av björnen under andra årstider.

– Stövarrasernas jaktsätt med drevskall och det att de jagar efter björnen så den springer mer, är nog den viktigaste orsaken till att våra försök med två stövare ökade den fysiologiska belastningen hos björnen. Belastningen beror både på antalet hundar och arbetssättet, säger Ole-Gunnar Støen.

Men han påpekar också att det är nödvändigt med fler försök med olika hundtyper och antal hundar innan man kan dra säkra slutsatser.

Den högsta registrerade kroppstemperaturen hos en björn sett över ett helt års tid registrerades under ett av jaktförsöken. Hälften av jakterna gav kroppstemperaturer hos björnarna som kan karaktäriseras som överhetttning.

I studien genomfördes också möten mellan björn och människor i skogen, men dessa möten resulterade inte så stora fysiologiska förändringar som hundjakten, rapporterar NINA.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser