Ny forskning avslöjar: Matförgiftningsbakterie kan komma från vildsvin

Uppsala (JJ) Axel Sannö, veterinär, vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har nyligen publicerat en forskningsrapport där de tittat på förekomst hos vildsvin av tre olika matförgiftningsbakterier, överförbara till människa. Över 40 procent av vildsvinen bar på någon form av matförgiftningsbakterie.

 
Veterinär Axel Sannö uppmanar jägarna att hålla god slakthygien för att undvika bakterietillväxt i slaktkroppen. Foto: Mikael Grennard. 

Man har gjort studien på 88 vildsvin från olika gårdar i landet. Drygt 10 % av vildsvinen i denna studie bar på Salmonella och över 40 % av de undersökta grisarna bar på någon av de tre bakterierna Salmonella, Yersinia enterocolitica och Yersinia pseudotubercolosis.  

Människor som smittas får oftast symptom på matförgiftning men även diffusa symptom så som ledsmärtor, magknip och liknande kan förekomma beroende på vilken bakterie det är. Ibland kan även värre symptom förekomma.  

Man tror att vildsvinen ofta sprider dessa bakterier mellan varandra vid t ex välbesökta foderplatser eller från smågnagare och fåglar som man vet kan bära på dessa bakterier. Man kan inte på slaktkroppen se om ett skjutet vildsvin bär på någon av dessa bakterier och det finns i dagsläget inga tester man kan göra heller för att påvisas om de finns så som det finns för trikiner, säger Axel, som själv är passionerad vildsvinsjägare.  

– Med rätt slakterimetoder, kan jägarna i mycket stor utsträckning kan undvika att överföra bakterien till slaktkroppen och köttet då bakterien oftast återfinns i vildsvinets tonsiller (halsmandlar) samt i avföring och tarminnehåll. God hygien i köket är sen givetvis mycket viktigt och med rätt tillagning ser man till att eventuellt kontaminerat kött neutraliseras.

– Man bör tänka lite som när man hanterar kyckling, separat skärbräda, diska alla redskap och tvätta händerna, fortsätter Axel.

– Sedan är det givetvis viktigt att upplysa läkarkåren om att dessa bakterier förekommer hos svenska vildsvin.

– Kommer det in en person med matförgiftningssyptom och typisk jakt- eller friluftsklädsel kanske läkaren ska tänka en gång till, avslutar Axel.

Forskarna tror att bakterier kan spridas mellan vildsvinen på välbesökta foderplatser.
   

AKTUELLT

Så blir lodjursjakten 2019

Länsstyrelserna är i färd med att fatta beslut om vinterns lodjursjakt. Flera län har redan fastställt tilldelningen. Här ser du vilka kvoter som meddelats.

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Annonser