Ny chefredaktör på Svensk Jakt

Svenska Jägareförbundet har utsett Martin Källberg till ny chefredaktör för Svensk Jakt.

Svenska Jägareförbundet håller på att se över hela tjänstemannaorganisationen. Arbetet omfattar alla anställda. En del av arbetet är klart. Förändringen blir att Magnus Rydholm lämnar över ansvaret för Svensk Jakt till Martin Källberg, som nu blir chefredaktör och ansvarig utgivare.

Till sin hjälp får han Maria Lundgren som blir biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare.

– Magnus Rydholm har varit chefredaktör under några år och kommunikationschef under ett. För att utveckla kommunikation och opinionsbildning ännu mer behöver Magnus fokusera mer på detta område. Han fortsätter att vara chef på kommunikationsavdelningen, där chefredaktören kommer att rapportera till honom, säger generalsekreterare Bo Sköld.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser