Ny app för jägare moderniserar jakten

Kungsbacka (JJ) Idag lanserar The Great Wild appen som digitaliserar jaktupplevelser. Genom att logga viltobservationer och troféer flyttar jaktlaget in i ett socialt nätverk, meddelar de i ett pressmeddelande.

Med ett pågående generationsskifte bland Sveriges jägare finns enligt webportalen The Great Wild en ökad efterfrågan på sociala medier även under jakten. Under en uppbyggnadsfas har över 1000 jägare anslutit sig till The Great Wild och bidragit i vidareutvecklingen av appen.

– Traditionellt har kunskapen om viltet och markerna gått i arv mellan generationer. När jaktintresset nu växer i storstäder och yngre generationer efterfrågas nya verktyg. Vi för in de sociala medierna i jakten och bygger en starkare gemenskap mellan jägare på ett modernt sätt, säger The Great Wilds VD Johan Eldh.

Appen bidrar dessutom till en stärkt viltvård. Viltobservationerna bildar en databas som kan användas av både enskilda jaktlag och myndigheter för att säkerställa hållbar viltförvaltning.

Som komplement till traditionella metoder för att samla in viltobservationer tar appen till vara kraften och effektiviteten i sociala medier och låter jägarna dela observationer, upplevelser och lärdomar med varandra.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser