Jaktnyheter

NWT: ”Regeringen vilse i vapenfrågorna”

Det saknas grund för att begränsa jägares vapengarderob till max sex vapen, anser Nya Wermlands-Tidningen
Nya Wermlands-Tidningen, NWT, kritiserar regeringen för hanteringen av förslaget om EU:s nya vapendirektiv, och hur många vapen en jägare får inneha. Regeringen är vilse, tycker tidningen på ledarplats.
NWT anser att regeringen försökt överimplementera EU:s nya vapendirektiv. ”Regeringen är vilse i vapenfrågorna, och tror fortfarande att man löser skjutningarna på våra gator genom att man ger sig på de legala vapenägarna. Turerna kring implementeringen av EU:s vapendirektiv har visat viljan att överreglera”, skriver NWT i den osignerade ledartexten. Tidningen konstaterar att Sverige har hårda krav på hur vapen ska förvaras och anser att det saknas anledning att begränsa jägares vapengarderob till sex vapen. ”Den begränsande vapengarderoben är en kvarleva från en tid då jakten var homogen, med älg, hare och rådjur. I dag finns många nya sorters vilt med andra jaktformer, exempelvis vildsvin, hjort och gäss. Det är bra om jägare kan vara så specifikt utrustade för den aktuella jakten som möjligt. Det ger ökad precision och säkerhet. Antalsgränsen gör även att jägare inte kan tillgodogöra sig den teknikutveckling och specialisering som har skett på jaktvapenområdet”, skriver NWT.