Jaktnyheter

NVV-chef förnekar löfte om ”full betalning” vid vargflytt

Gunilla Ewing Skotnicka förnekar att hon lovat full ersättning till samebyarna i samband med en vargflytt. Foto: Gettyimages och Naturvårdsverket, montage

Företrädare för två samebyar vittnar om löftet från Naturvårdsverket: Det skulle betalas ut full kostnadsersättning för extra utgifter i samband med planerad vargflytt.
Men ansvariga chefen på Naturvårdsverket förnekar uppgiften.
- Det är hårresande att det får gå till så här, säger Rune Stocke, ordförande i Udtja sameby.

"}}


Jaktjournalen berättade på måndagen om de tre vargar som fanns i Norrbotten i december 2019 och som Naturvårdsverket ville flytta söderut.

Vargarna uppehöll sig i betesmarkerna för nio samebyar i fem månader. Under tiden var samebyarna tvungna att stängsla in renarna, mata dem med foder, flyga helikopter och övervaka renarna.

Räkningarna från samebyarna landade på nästan 16 miljoner kronor. I slutändan visade det sig att Naturvårdsverket endast betalade ut 8,5 miljoner kronor.

Förde anteckningar

– Jag var med på mötet i Arvidsjaur den 11 december 2019. Och då lovades vi full kostnadstäckning. ”Ingen övre gräns”, har jag skrivit i mina anteckningar från mötet, säger Rune Stocke i Udtja sameby.

Samma sak säger Jan Rannerud från Malå sameby.

– Vis av erfarenhet vet jag att sådana här ärenden drar ut på tiden och därför frågade jag speciellt om det fanns någon övre gräns för ersättningen, säger Jan Rannerud.

Samebyarna fick alltså ta kostnader på närmare åtta miljoner kronor på grund av Naturvårdsverkets planer att flytta vargar.

Rune Stocke är starkt kritisk.

– Det här sköttes djävligt dåligt. Det är hårresande att det får gå till så här. Jag anser fortfarande att Naturvårdsverket måste betala ut resten av pengarna. I framtiden får vi se till att det förs riktiga protokoll från alla sådana här möten, säger Rune Stocke.

”Problematiskt”

Gunilla Ewing Skotnicka var biträdande chef på Naturavdelningen vid Naturvårdsverket och den tjänsteman som ska ha lovat full kostnadstäckning, enligt Jan Rannerud och Rune Stocke.

– Uppenbart uppfattade vi situationen på olika sätt och det är väldigt olyckligt. Det är problematiskt att det blev en otydlighet, säger Gunilla Ewing Skotnicka till Jaktjournalen.

Hur skulle du själv uppfatta saken om du var egen företagare och tvingades lägga ut stora pengar för att Naturvårdsverket vill flytta vargar?

– Vi beklagar att det blev en tuff situation för samebyarna och det är viktigt att vi drar lärdom. Men jag uppfattar att vi var tydliga, svarar Gunilla Ewing Skotnicka.

Måste man ha era löften skriftligt för att de ska gälla?

– Just nu jobbar vi med en handlingsplan för varg i renskötselområdet och hur vargflyttar ska gå till. Det är viktigt att det inte blir flyttar som drar ut så lång tid. Den nya handlingsplanen kommer att finnas skriftlig på ett annat sätt, säger Gunilla Ewing Skotnicka.