Nu visas platser där viltolyckor sker!

Den 11 mars öppnar Nationella Viltolycksrådet en ny version av sin hemsida. Här finns information både för jägare och allmänhet.

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari om ersättning till eftersöksjägare för att spåra och avliva trafikskadat vilt har gjort att Nationella Viltolycksrådet har tagit fram en helt ny hemsida för att olyckorna ska kunna registreras och samtidigt ge information till allmänheten.

De viltolyckor som rapporteras in till Viltolycksrådets databas kommer också att synas på en Sverigekarta. Nu kan man som trafikant själv se var de flesta olyckorna sker och då också höja beredskapen för vilt när man kör på dessa vägsträckor.

Även statistikrapportering över viltolyckor har förbättrats. Som både allmänhet och aktörer i viltolycksfrågor kan man nu följa viltolyckorna månad för månad i en lättförstålig bild. På den nya hemsidan läggs statistiken ut kontinuerligt för hela landet och man kan t.o.m. följa statistik för varje vilt djur *)

– Viltolyckorna kostar samhället stora pengar och både djur och människor blir lidande vid en krock, säger Viltolycksrådets verksamhetsledare Lars Sävberger.

Nationella Viltolycksrådets medlemmar samverkar på olika sätt för att minska antalet olyckor. Förebyggande åtgärder kan vara att bygga viltstängsel, ordna vilttunnlar vid våra större vägar, varna om vilt på väg via radio eller att informera allmänheten via Viltolycksrådets hemsida.

Det är viktigt att information och varningar når allmänheten.
– Viltolycksrådets nya hemsida utgör en viktig del i att informera allmänheten om faran för viltolyckor. Varje utebliven viltolycka är en vinst för både människor, djur och samhälle, säger rådets ordförande länspolismästare Håkan Karlsson.

Rapportera sammanstötningar med vissa vilda djur *)
Trafikanterna är fr.o.m. den 1 januari 2010 skyldiga att rapportera sammanstötningar med vissa vilda djur* till Polisen. Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter. Dessutom måste olycksplatsen markeras så att polis och eventuella jägare kan lokalisera platsen snabbt. Markeringsremsor kan hämtas på Bilprovningens stationer.

Mer information om lagstiftningen, medlemsorganisationernas arbete i Viltolycksrådet och statistik hittar du på Nationella Viltolycksrådets hemsida. www.viltolycka.se. Här hittar du också information om hur de regionala viltolycksråden, som är en del av Nationella Viltolycksrådet, arbetar.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet:
Rådet är ett samarbetsorgan och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycks-förebyggande arbete. Rikspolisstyrelsen är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

Ett av Nationella Viltolycksrådets delmål är att antalet döda människor i viltolyckor ska halveras till 2018 från 2007 års nivå.

Nationella Viltolycksrådet sammanställer statistik baserad på antalet polisrapporterade viltolyckor.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen §40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser