Jaktnyheter

Nu har renar och vilt fått en ny bro i Västerbotten

Så här ser den ut - den nya viltbron över E4:an i Västerbotten. Foto: Trafikverket

Ett år har den tagit att bygga - och många miljoner har den kostat. Men nu är den första viltövergången över E4 i Västerbotten klar.

"}}

Invigningen skedde på torsdagen.

Platsen heter Gladaberget och ligger söder om Robertsfors.

– Vi har diskuterat med den berörda samebyn för att få fram var man historiskt haft renarnas vandringsstråk, berättar Anneli Lindberg, projektledare vid Trafikverket.

Det blir den första 20 meter breda övergången. Just bredden har varit föremål för diskussion, då det funnits renägare som menat att 20 meter är för smalt för renarna.

”Delade meningar”

– Det råder delade meningar om det. En del samebyar menar att 20 meter räcker – och det kom inte in några överklaganden när vi beslutade bygget, säger Anneli Lindberg.

Viltbron över E4:an är främst tänkt för klövdjur – älg, ren och rådjur, men på Trafikverket väntar man sig också att andra djurarter kommer att använda övergången.

På andra platser i landet har man fotograferat både lodjur och rävar på viltbroarna.

Cirka 25 miljoner kronor har bygget i Gladaberget kostat.

Se drönarvideon, med svängig musik, som Trafikverket låtit göra vid viltpassagen: