Jaktnyheter

Nu avlivas vildsvinen i kärnområdet

Nu inleds arbetet med att avliva samtliga vildsvin inom kärnområdet och kraftigt minska stammen i det övriga smittade området i Fagersta.Foto: Getty Images.

En ny fas i arbetet med att bekämpa utbrottet av Afrikans svinpest i Fagersat inleds nu. Det när de grisar som befinner sig inom det så kallade kärnområdet ska börja avlivas.

– Tack vare resultaten av sökandet efter kadaver i den smittade zonen och stängslingen av kärnområdet är vi nu i ett läge där vi har förutsättningar för att ta nästa steg i bekämpningen av afrikansk svinpest. Vi har därför beslutat att påbörja insatsen för att minska vildsvinsstammen i den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär i ett pressmeddelande från Jordbruksverket.

Målet är att alla grisar i kärnområdet ska avlivas och att stammen i det övriga smittade området kraftigt ska minskas.

”Goda förutsättningar för att bli av smittan tidigare”

Svenska Jägareförbundet kommer att genomföra avlivningarna på uppdrag av Jordbruksverket och  minskningen ska genomföras med det myndigheten kallar smittskyddsavlivning med jaktliknande metoder. I praktiken innebär det att bland annat fällor och åteljakt kan användas.

– Som läget ser ut nu finns goda förutsättningar för att bli av smittan tidigare än vi hade vågat tro. Men alla de insatser som har gjorts och görs vad gäller sök, restriktioner, stängsling och smittskyddsavlivning, inklusive provtagning och analys av avlivade vildsvin, är absolut nödvändiga för att vi ska kunna nå målet att helt utrota smittan från Sverige, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Osäkert när lättnader kan komma

Exakt när restriktionerna skulle kunna lättas beror på hur läget utvecklas.  Jordbruksverket kommer i dialog med SVA bedöma hur restriktionerna kan minskas utan att det riskerar att öka smittspridningen.

– Vi ska inte ha hårdare restriktioner än vad läget kräver. Resultatet från provtagning av avlivade djur och kadaver kommer att ha stor betydelse för eventuella lättnader och i slutändan hävandet av samtliga restriktioner, säger Lena Hellqvist Björnerot.

Vid utbrottets start fanns det, enligt Svenska Jägareförbundets och de lokala jägarnas bedömning, cirka 500 – 1000 vildsvin i den smittade zonen i Västmanland, varav cirka 100 i kärnområdet.