Norsk jägare anmäler Sveriges nya fjälljaktsregler

Kungsbacka (JJ) Olav Mølster anser att de nya svenska reglerna för fjälljakten diskriminerar honom som norsk medborgare. Han har anmält Sverige för att bryta mot EU-rätten – och han får medhåll av svenska myndigheten Kommerskollegium.

Sveriges nya fjälljaktsregler har anmälts och får kritik av svenska myndigheten Kommerskollegium. Foto: Istock

Nytt för i år är att svenska medborgare, eller människor med jobb i Sverige, har förtur i fjälljakten fram till den 15 september.

Sameradion & SVT Sápmi berättar att Olav Mølster tog kontakt med Solvit. Det är en webbtjänst som EU-länderna samt bland annat Norge står bakom.

Solvit hjälper människor som känner att deras rättigheter kränks av ett EU-land.

Mølster anser att Sverige genom de nya fjälljaktsreglerna bryter mot paragraf 4 i frihandelsavtalet EES.

Kommerskollegium ansvarar bland annat för svenska marknads- och handelsfrågor inom EU. Myndigheten har emottagit Mølsters anmälan via Solvit.

”Trygg i vårt beslut”

Kommerskollegium har skrivit till de tre nordligaste länsstyrelserna i Sverige och frågar hur de tycker att de nya fjälljaktsreglerna harmonierar med EU-rätten.

Tjänstemän på Kommerskollegium anser att Sverige bryter mot EU:s regler.

– Det går att motivera handelshindrande regler. Men enligt de utvärderingar som gjorts så finns det inga negativa effekter av utländska jägare. Sveriges motivering för handelshinder är bristfällig och vi ser därför att det strider mot EU-rätten, säger Ulrika Båth Bertram, utredare hos Kommerskollegium, till Sameradion & SVT Sápmi.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som tog initiativ till de nya fjälljaktsreglerna, försvarar dem:

– Absolut. Det finns liknande system i både Danmark och Finland. Jag känner mig trygg i vårt beslut, säger Bucht till Sameradion & SVT Sápmi.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser