Jaktnyheter

Norrbottens björnspillningsinventering klar

650 björnar finns i Norrbotten enligt den senaste spillningsinventeringen. Arkivfoto: GettyImages

Hösten björnspillningsinventering i Norrbotten är nu klar. Insamlingen resulterade i över 1 800 prover vilket är rekord. Drygt 900 personer har skickat in minst ett DNA-prov.

"}}

Björnpopulationen i Norrbotten uppskattas enligt ”vedertaget beräkningssätt” vara 650 individer. Det innebär att stammen ökat med 146 individer sedan 2016.

Björnstammen i Norrbottens län har denna gång beräknats på två olika sätt. Den ena metoden har använts vid föregående inventeringar i länet. Den innebär en justerad beräkning på grund av det låga antalet identifierade björnhannar jämfört med honor. Enligt denna metod beräknas länets björnstam till 650 björnar.

Olika metoder

Den andra metoden, som används i övriga län, innehåller ingen sådan justering. Eftersom fjolårets inventering resulterade i så pass många prover är en justering inte längre lika nödvändig. När den här beräkningsmetoden används blir resultatet 544 björnar. Dock är det lite för tidigt att överge den justerade beräkningsmetoden ännu.

– Ju bättre inventeringar vi gör i länet och ju fler insamlade prover, desto säkrare kommer vi kunna beräkna björnstammens storlek, poängterar Rebecca Forsberg,länsstyrelsen Norrbotten,  i ett pressmeddelande.

Av de 1 800 prover som samlades in, har 402 olika individer identifierats. Drygt 900 personer har skickat in minst ett DNA-prov.  

Den här veckan beräkna länsstyrelsen lämna besked om årets licensjakt på björn i Norrbotten.