Normarks varnar för Rottweil-patroner med BRENNEKE kulor

Den Svenska generalagenten, Normarks, i Malung, går nu ut med en varning för Rottweilpatroner med orginal BRENNEKE kulor. De senaste månaderna har det inträffat att kulor fastnat i gevärspipor.

Vi har fått kännedom om att det under de senaste månaderna har hänt att skott i enstaka fall har fastnat i gevärspipan vid användning av Rottweil-patroner med original BRENNEKE kulor liksom GECO brennekepatroner.
RUAG Ammotec har i egenskap av högkvalitetstillverkare av ammunitionsprodukter undersökt varje enskilt fall och har försökt att reda ut dessa in i minsta detalj. De omfattande tester och efterforskningar som gjorts tyder på att det rör sig om uppträdande innerballistiska störningar. När patronerna används fackmässigt och varningsinformationen på förpackningen beaktas föreligger ingen risk för skytten vid något tillfälle.
Då det emellertid har hänt att pipor skadats, vill vi utesluta alla risker för de användare som har förtroende för Rottweil-ammunitionsprodukter. Vi har därför beslutat oss för att varna för fortsatt användning av Rottweil-patroner med original- BRENNEKE kulor, liksom GECO brennekepatroner. Berörda är bara patroner med partinumren med X,Y eller Z som fjärde position (t ex 43 LX 5), liksom numren 52 VW 4 och 53 KA 3.
Rottweil-patroner med original BRENNEKE kulor, liksom GECO brennekepatroner, som bär andra partinummer, kan utan betänkande användas även i fortsättningen.
Om du har köpt Rottweil ammunition som är laddad med original BRENNEKE-slugs eller Geco slugs, vänligen kontrollera batchnummer som beskrivits ovan. Du hittar batchnumret på paketets vänstra invik.

AKTUELLT

Vi är Jaktjournalen: Marcus vann en plats hos oss

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. I dag är det vår redaktör Marcus Holms tur.

Annonser