Nordulv överklagar beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen

Kungsbacka (JJ) Vargvärnarföreningen Nordulv som tidigare överklagade, prövningsförfarandet där Naturvårdsverket är sista prövningsinstans, till Förvaltningsrätten överklagar nu också Kammarrättens avgörande.

Nordulv skriver på sin hemsida att målet är principiellt viktigt och därför måste prövas fullt ut eftersom föreningen menar att EU följer med i utvecklingen av frågan. Detta är också orsaken till att föreningen överklagar kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.

I Kammarrättens beslut meddelas överklagandeprocessen. För att överklagan överhuvudtaget ska tas upp av Högsta förvaltningsdomstolen krävs ett prövningstillstånd. Prövningstillstånd lämnas bara om avgörandet kan få betydelse som prejudikat, det vill säga ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas, eller om det finns synnerliga skäl. Den omständigheten att kammarrätten kan befinnas ha dömt fel räcker som regel inte för att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva målet.

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser