Nordiska jaktprovsregler splittrar älghundklubben

Göteborg (JJ) Frågan om Svenska Älghundklubben ska ansluta sig till gemensamma nordiska jaktprovsregler har blivit en segsliten fråga. I vår ska delegaterna i lokalklubbarna återigen rösta. Utgången är dock oviss.

Med vilka regler ska våra älghundar dömas? Den frågan ska avgöras i vår. Foto: Holger Nilsson.

Just nu har nio av Svenska Älghundklubbens tio lokalklubbar röstat i frågan på sina egna årsmöten. Den enda klubb som inte haft sitt årsmöte är Sydsvenska Älghundklubben och mycket talar för att deras beslut kan bli avgörande.

Hittills har följande klubbar sagt ja: Västerbottens Älghundklubb, Västernorrland, Östsvenska, Bergslagen och Gävleborgs Älghundklubb.

De klubbar som röstat nej är: Dalarna, Jämtland/Härjedalen, Norrbotten och Västsvenska.

Förutom lokalklubbarna har även älghundklubbens rasklubbar en röst vardera. Jämthundklubben har sagt nej, och gråhundklubben ja.
– Röstningen är extremt jämn och beslutet kommer att avgöras vid Svenska Älghundklubbens årsmöte i Karlstad den 23 april då lokalklubbarnas delegater ska rösta. Det är så jämnt att det kan faktiskt bli så att rasklubbarnas röster kan bli avgörande, förklarar Svenska Älghundklubbens ordförande Magnus Jensen.

Frågan om att Svenska Älghundklubben ska ansluta sig till gemensamma nordiska jaktprovsregler och varit en segsliten historia. Redan 2013 vid årsstämman i Luleå föreslog slog styrelsen att anta gemensamma regler, men det gick inte igenom. Beslutet innebar bland annat att den dåvarande ordföranden, Björn Andrén, senare lämnade förtroendeuppdraget.

Jaktjournalen bevakar frågan och kommer att uppdatera händelseutvecklingen när Sydsvenska haft sitt möte. Och senare när Svenska Älghundklubben avgjort frågan på sin årsstämma i april.

 

 

 

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser