Nej till skyddsjakt på järv

Norrbotten (JJ) Länsstyrelsen i Västerbotten beviljar inte samebyn i Storumans Ubmeje Tjeälddies ansökan om skyddsjakt på tre järvar.

Samebyn menar att rovdjurstrycket i området mellan Biellojaure och Blaikfjället förhindrar renskötsel och bidrar med en stor psykisk påfrestning. Där ansökte man tidigare i år om skyddsjakt på tre järvar.

Länsstyrelsen i Västerbotten avslår ansökan med hänvisning till de kriterier som styr ett skyddsjaktsbeslut och som måste vara uppfyllda, skriver Folkbladet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser