Nej till rådjursjakt

Falkenberg (JJ) Länsstyrelsen i Halland säger nej till en ansökan om att få bedriva rådjursjakt på Skogskyrkogården, Skrea kyrkogård och Kapellkyrkogården.

Av ansökan framgår att rådjuren äter upp begravningsblommor. Avskräckande kemikalier har använts för att undvika skador från rådjuren, utan framgång. Det är inte möjligt att stängsla in området med hänsyn till kulturmiljön.

Länsstyrelsen menar att man i första han alltid bör försöka med skadeförebyggande åtgärder. Bland åtgärder för att förebygga skada bör sådan skyddsjakt som kräver tillstånd från myndighet normalt inte ingå.

Att djur med allmän jakttid är fredade under viss del av året grundar sig på djuretiska skäl, skriver länsstyrelsen. Jakt på rådjur bör i första hand ske under ordinarie jakttid.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser