Nej till jakt på finsk-rysk varg i Norrbotten

Kiruna (JJ) Det blir ingen jakt på den finsk-ryska varg som uppehållit sig några kilometer från Lainiovuoma samebys renbetesmarker.

Länsstyrelsens naturbevakare i Norrbotten har besökt området för att försöka iaktta vargspår, utan resultat. Inte heller norska myndigheter har kunnat lokalisera vargen sedan den 31 mars. Prover av spillning visar att vargen är en hanne med finsk-ryskt ursprung.

Eftersom naturbevakarna inte har lyckats hitta vargen så gör länsstyrelsen bedömningen att vargen för närvarande inte orsakar allvarliga skador för rennäringen och att det inte finns en hög risk för att sådana skador ska uppstå. Därför avslås ansökan om skyddsjakt, skriver Norrbottens Kuriren.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser