Nej till jakt på finsk-rysk varg i Norrbotten

Kiruna (JJ) Det blir ingen jakt på den finsk-ryska varg som uppehållit sig några kilometer från Lainiovuoma samebys renbetesmarker.

Länsstyrelsens naturbevakare i Norrbotten har besökt området för att försöka iaktta vargspår, utan resultat. Inte heller norska myndigheter har kunnat lokalisera vargen sedan den 31 mars. Prover av spillning visar att vargen är en hanne med finsk-ryskt ursprung.

Eftersom naturbevakarna inte har lyckats hitta vargen så gör länsstyrelsen bedömningen att vargen för närvarande inte orsakar allvarliga skador för rennäringen och att det inte finns en hög risk för att sådana skador ska uppstå. Därför avslås ansökan om skyddsjakt, skriver Norrbottens Kuriren.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Vi är Jaktjournalen: Kristofer jagar gås professionellt

Kungsbacka (JJ) Jaktjournalen hade inte varit något utan alla våra duktiga medarbetare. Men vilka är de och vad jagar de helst när de inte skriver och fotar för vår räkning. Nu i juli tar vi tempen på personerna bakom kulisserna. Idag är det Kristofer Hanssons tur.

Jakstuga på muséum

Östergötland (JJ) På Lantbruksmuséet i Ljusfallshammar har jaktstugan upphöjts till museiföremål.

Annonser